Vzdělání

Instruktor fitness, Lektor Holmes Place Personal Trainer Education PT level 1 (Asistovaný strečink, funkční trénink), Lektor licencovaných kurzů MŠMT – Instruktor Fitness (BP Sport), TRX Suspension Training Course (3D Fitness), Bosu – Core Diplom (Face Czech Academy), Power Plate International — Core Fundamentals level 2, Holmes Place Personal Trainer Education PT level 1, Power Plate International — Core Fundamentals level 1,Power Plate International — Health and Wellness level 1, FTVS UK Praha – bakalářský diplom – obor Aktivity podporující zdraví ( fitness, výživa, kondiční příprava v pohybovém tréninku, intervenční programy, zdravotně orientovaná zdatnost, diagnostika trénovanosti, regenerace a masáže).

Praxe

Praxe v lektorském vedení kurzů instruktora fitness. Dlouhá praxe instruktora fitness ve Fitcentru Holmes Place.

Nabídka kurzu instruktora fitness – úvodní stránka
Stálá lektorka fitness Mgr. Lucie Šormová
Stálý lektor fitness PaedDr. Mároš Bačík
Podmínky pro účast kurzu  pro instruktory fitness
Využití licence kurzu pro instruktory fitness
Program kurzu instruktora fitness