Adresa konání kurzu Kurzu instruktora fitness

Sport is FUN – studio pro ženy
Školní 861
Orlová 735 14

    • pro lepší orientaci lze místo vyhledat na www.mapy.cz  zadáním adresy

Nabídka kurzu instruktora fitness – úvodní stránka
Stálá lektorka fitness Mgr. Lucie Šormová
Stálý lektor fitness PaedDr. Mároš Bačík
Externí lektor fitness Bc. Vít Živný
Podmínky pro účast kurzu  pro instruktory fitness
Využití licence kurzu pro instruktory fitness
Program kurzu instruktora fitness