Podobné kurzy: Kurz instruktorů skalního lezení

Kurz instruktor lezení na umělých stěnách Vám poskytne potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti k tomu, aby se z vás stal sebevědomý instruktor lezení na umělých stěnách.
Během školení kurzu instruktor lezení na umělých stěnách (jedná se o dva víkendové bloky) se jako budoucí instruktor lezení na umělých stěnách instruktor seznámí s technikou a metodikou lezení na umělých stěnách a dalšími důležitými tématy, které jsou pro tuto oblast důležité – viz. popis v nabídce.

V aktuální nabídce je nyní Základní kurz instruktora lezení na umělých stěnách.

Výstup – kurz instruktor lezení na umělých stěnách

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT, kterou lze využít v rámci školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově neomezená).
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená).
Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Obsah – kurz instruktor lezení na umělých stěnách

Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, slaňování, bouldering a stavba lezeckých cest.

Organizace – kurz instruktor lezení na umělých stěnách

Lektor: Ústřední lektoři

Termín a místo konání kurzu I.: 28. – 29.11. a 12. – 13.12.2020 v Brně.
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu II.: 21. – 22.11. a 5. – 6.12.2020 v Praze.
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu III.: 10. – 11.4. a 17. – 18. 4.2021 v Praze.
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu IV.: 24. – 25.4. a 8. – 9.5.2021 v Brně.
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu V.: V PRAZE – PO SKONČENÍ OMEZENÍ PROTI KORONAVIRU – na tento podmínečný termín je možné zaslat nezávaznou přihlášku – po časovém upřesnění ji pak potvrdit či zrušit.
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu VI.: V BRNĚ – PO SKONČENÍ OMEZENÍ PROTI KORONAVIRU – na tento podmínečný termín je možné zaslat nezávaznou přihlášku – po časovém upřesnění ji pak potvrdit či zrušit
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Pokud Vám nevyhovují uvedené termíny (případně nejsou uvedena přesná data), tak nám prosím napište e-mailovou zprávu o Vašem předběžném zájmu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu.

Nemáme konečný termín možnosti podání přihlášek. Po obsazení kurzu instruktora lezení na umělých stěnách se přijímání přihlášek ukončí. Je velmi těžké odhadnout, kdy se školení s největší pravděpodobností obsadí.


Cena kurzu:
 3400 Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence)

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zasláním vyplněného formuláře přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o kurzu.

Kontakt a informace:

Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Informace o organizaci a další: – Tel. 420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

Kurzy BP SPORTU jsou také prezentovány na www.eu-dat.cz – databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na webu www.edu.cz – „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání – zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

Podrobné informace – základní kurz instruktor lezení na umělých stěnách

Využití licence

Osvědčení Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT má širokou působnost. Na základě absolvování uvedeného kurzu lze vést hodiny ve všech oblastech: Komerční, zájmová a školská zařízení(platnost osvědčení je bez časového omezení). Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). Získání zaměstnání jako instruktor lezení na umělých stěnách je vždy výsledkem jednání s potenciálním zaměstnavatelem.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska

Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Podmínky pro účast na kurzu instruktor lezení na umělých stěnách

Přijetí do kurzu není vyjma věku nijak omezeno. Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. Jinak se našeho kurzu se může zúčastnit prakticky kdokoliv.

Program pro kurz instruktor lezení na umělých stěnách

Teoretická část
Současnost a historie, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, první pomoc a bezpečnost, věková specifika, právní problematika, posilovací a protahovací cvičení, pitný režim, strava, výzbroj a její údržba, výstroj, stupnice, obtížnost, bezpečnost, stavba umělé stěny a stavba lezeckých cest.
Praktická část
Praktická výuka – technika lezení, jištění, navazování, uzlování, bouldering, slaňování, lezecké cesty – stavba, doplňovací posilovací a protahovací cvičení.

Praktická a teoretická výuka kurzu instruktor lezení na umělých stěnách se navzájem doplňují. Obsah přednášek na sebe navazuje. Přednášky jsou časovány tak, aby byly dobře zkoordinovány s praktickou výukou.

Jiné kurzy budoucích sportovních instruktorů

Pro příznivce outdoorových sportovních disciplín školíme instruktory inline bruslení, vodní turistiky a cykloturistiky.
Ze sportů provozovaných na horách či skalách oranizujeme školení pro budoucí instruktory lyžování, snowboardingu, lezení na přírodních stěnách a pro indoorové lezce nabízme kurz instruktorů lezení na umělých stěnách.
Organizujeme i školení, která jsou více vyhledávaná ženami, což jsou kurzy instruktorů aerobicu,  power yogy a pilates.