Náš kurz Kurz instruktora pilates poskytne účastníkům potřebné znalosti a upevní jejich dovednosti týkající se cvičební metody pilates, aby se z nich mohli stát vyhledávaní instruktoři.

Výstup Kurzu instruktora základního pilates a Nadstavbové zkoušky

Výstup Kurzu instruktora základního pilates

Licence Instruktor základního pilates, kterou lze využít v zaměstnaneckém poměru (nepravidelně jako brigádník nebo trvale) v rámci školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově neomezená).
Pedagogickým pracovníkům – na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená).
S licencí Instruktor pilates lze vyučovat po dovršení 18 let. Využití ve věku 15 – 17 let podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována.

Výstup navazující Nadstavbové zkoušky

Výstup navazující Nadstavbové zkoušky je osvědčení – Instruktor pilates, které opravňuje úspěšné absolventy k získání žinostenského oprávnění pro oblast pilates (po splnění dalších formálních podmínek Živnostesnkého zákona – trestní rejstřík, svéprávnost a další).
Na Nadstavbovou zkoušku lze nastoupit po úspěšném absolvování Kurzu instruktora základního pilatesa po dovršení věkové hranice 18 let.
Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Program Kurzu instruktora základního pilates a Nadstavbové zkoušky

Program Kurzu instruktora základního pilates

Současnost a historie, formy a druhy pilates, principy dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro začátečníky, specifika cvičení pro začátečníky, role a osobnost instruktora, cvičení pilates pro seniory, děti, v a po období těhotenství.
Jedná se o metodu Body & Mind – propojení a vědomá souhra těla a mysli. Základní úroveň metody pilates zahrnuje cviky balančního, silového i strečinkového charakteru. Metoda pilates je zaměřena na odstranění svalových dysbalancí a vadného pohybového stereotypu, včetně vadného držení těla se zaměřením na správné dýchání a zapojení centra síly power house.
Kurz instruktora základního pilates je ukončen zkouškou (v poslední den termínu kurzu) z výše uvedených témat kurzu, která je podstatně méně náročná než dodatečná Nadstavbová zkouška.

Program Nadstavbové zkoušky – základní témata:

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka
Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby pilates
Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou i individuální lekci pilates
Vysvětlení a předvedení pilates cviků na podložce různých úrovní
Vedení skupinové a individuální lekce pilates
Modifikace pilates cviků na podložce s využitím základních pomůcek
Modifikace pilates cviků pro specifické skupiny klientů
Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu
Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení
Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách
– Nadstavbová zkouška je podstatně náročnější, než závěrečná zkouška Kurzu instruktora základního pilates.

Organizace

Organizace Kurzu instruktora základního pilates

Lektor: Ústřední lektoři
Termín a místo konání I.:   2. – 3.11., 23. – 24.11. a 30.11.2019 v Brně  – jedná se o jeden kurz – 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků.

Pokud Vám nevyhovují uvedené termíny (případně nejsou uvedena přesná data), tak nám prosím napište e-mailovou zprávu o Vašem předběžném zájmu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu.
Nemáme konečný termín možnosti podání přihlášek. Po obsazení kurzu instruktora pilates se přijímání přihlášek ukončí. Je velmi těžké odhadnout, kdy se školení s největší pravděpodobností obsadí.

Cena kurzu: 4500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál).

Organizace Nadstavbové zkoušky pilates

Lektor: Ústřední lektoři
Termín a místo konání:   7.12.2019 v Brně – se koná Nadstavbová zkouška pro získání osvědčení, které opravňuje úspěšné absolventy k vydání žinostenského oprávnění.
Cena Nadstavbové zkoušky: 1500 Kč (cena je platná pro absolventy Kurzu instruktora základního pilates a zahrnuje účastnický poplatek i vydání osvědčení).

Na Nadstavbovou zkoušku lze nastoupit po úspěšném absolvování Kurzu instruktora základního pilates.

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zašlete vyplněný formulář přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o kurzu.

Kontakt a informace:

Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Informace o organizaci a další: – Tel. ;+420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

Kurzy BP SPORTU jsou také prezentovány na www.eu-dat.cz – databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na webu www.edu.cz – „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání – zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

WORKSHOP – „Yoga a Pilates pro ženy“
WORKSHOP – „Yoga a Pilates s využitím pomůcek“
Yoga a Pilates pro mírně pokročilé
WORKSHOP – YOGA V TĚHOTENSTVÍ A JEMNÁ YIN YOGA
WORKSHOP – Yoga a Pilates inspiration day
WORKSHOP – Yoga day
WORKSHOP – Power yoga a Hatha yoga
WORKSHOP Yoga a Pilates pro zdravá záda

Podrobné informace

Využití

Využití Kurzu instruktora základního pilates

Na základě absolvování uvedeného kurzu lze vést hodiny pilates v zaměstnaneckém poměru (nepravidelně jako brigádník nebo trvale) ve všech oblastech: Komerční, zájmová a školská zařízení (platnost osvědčení je bez časového omezení). Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). S licencí Instruktor pilates lze vyučovat po dovršení 18 let, využití ve věku 15 – 17 let podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována. Získání zaměstnání instruktora pilates je vždy výsledkem jednání s potenciálním zaměstnavatelem.

Využití Nadstavbové zkoušky

Na základě úspěšného absolvování Nadstavbové zkoušky lze osvědčení využít ve všech výše uvedených oblastech jako v případě Kurzu instruktora základního pilates v zaměstnaneckém poměru (nepravidelně jako brigádník nebo trvale) nebo samostatně na základě Živnostenského oprávnění (a po splnění dalších podmínek Živnostesnkého zákona – trestní rejstřík, svéprávnost a další) jako fyzická osoba podnikající („Živnostník“) či v dalších formách podnikání v této oblasti – např. v rámci společnosti s ručeným omezeným a jiných.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Podmínky pro účast

Podmínky pro účast na Kurzu instruktora základního pilates

Přijetí do Kurzu instruktor základního pilates není vyjma věku nijak omezeno. Kurz může absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá licenci. Osvědčení je možné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let.
Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozmezí 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licence Instruktor pilates, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty.
Takže je reálné stát se držitelem licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor.
Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je určitá zkušenost v této oblasti. Doporučujeme před kurzem absolvovat alespoň 10 lekcí v roli klienta.

Podmínky pro účast na Nadstavbové zkoušce

Nadstavbovou zkoušku lze absolvovat po dovršení věkové hranice 18 let.
Na Nadstavbovou zkoušku lze nastoupit po úspěšném absolvování Kurzu instruktora základního pilates.

Podívejte se na historii Pilates

Další sportovní akce našeho vzdělávacího střediska

Ze sportů v přírodním prostředí organizujeme kurz instruktora snowboardingu, lyžování a pro teplomilné kurz pro instruktory cykloturistiky, vodní turistiky, kolečkového  bruslení, skalního lezení a  pro vyznavače umělých stěn nabízíme instruktorský kurz lezení na umělé stěně.
Pořádámě také sportovní akce v interiéru v podobě kurzů budoucích instruktorů indoor cyclingu,  aerobiku, fitness, power yogy, pilates, sebeobrany a plavání.