Náš kurz instruktor Pilates poskytne účastníkům potřebné znalosti a upevní jejich dovednosti týkající se cvičební metody Pilates, aby se z nich mohli stát vyhledávaní instruktoři. Kurz instruktor Pilates probíhá ve dvou víkendových školeních.

Výstup – kurz instruktor Pilates

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor Pilates BP SPORT (platnost licence je časově neomezená), osvědčení – lze využít pro komerční, školská a zájmová zařízení. S licencí Instruktor Pilates lze vyučovat po dovršení 18 let. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována.

Akreditace MŠMT – naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností pro tuto oblast a akreditace v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Program – kurz instruktor Pilates

Současnost a historie, formy a druhy Pilates, principy dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro začátečníky, specifika cvičení pro začátečníky, role a osobnost instruktora, cvičení Pilates pro seniory, děti v a po období těhotenství.

Jedná se o metodu Body & Mind – propojení a vědomá souhra těla a mysli. Základní úroveň metody Pilates zahrnuje cviky balančního, silového i strečinkového charakteru. Metoda Pilates je zaměřena na odstranění svalových dysbalancí a vadného pohybového stereotypu, včetně vadného držení těla se zaměřením na správné dýchání a zapojení centra síly power house.

Organizace – kurz instruktor Pilates

Lektor: Ústřední lektoři
Termín a místo konání I.:  3. – 4.11., 24. – 25.11. a 1.12.2018 v Brně  – jedná se o jeden kurz – 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků.

Pokud Vám nevyhovují uvedené termíny (případně nejsou uvedena přesná data), tak nám prosím napište e-mailovou zprávu o Vašem předběžném zájmu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu.
Nemáme konečný termín možnosti podání přihlášek. Po obsazení kurzu instruktora Pilates se přijímání přihlášek ukončí. Je velmi těžké odhadnout, kdy se školení s největší pravděpodobností obsadí.
Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT.

Cena kurzu: 4500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál)

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zasláním vyplněného formuláře přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o kurzu.

Kontakt a informace:

Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Informace o organizaci a další: – Tel. ;+420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

Kurzy BP SPORTU jsou také prezentovány na www.eu-dat.cz – databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na webu www.edu.cz – „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání – zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

WORKSHOP – YOGA V TĚHOTENSTVÍ A JEMNÁ YIN YOGA
WORKSHOP – Yoga a Pilates inspiration day
WORKSHOP – Yoga day
WORKSHOP – Power yoga a Hatha yoga
WORKSHOP Yoga a Pilates pro zdravá záda

Podrobné informace o kurzu instruktor Pilates

Využití licence Instruktor Pilates

Osvědčení Instruktor Pilates BP SPORTmá širokou působnost. Licenci lze využít ve všech oblastech: komerční lekce, cvičení v neziskových organizacích, ve školských zařízeních (střední a základní školy, domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ústavní zařízení).

Akreditace MŠMT – naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a v systému DVPP.

 

Získání zaměstnání instruktora Pilates je vždy výsledkem jednání s potenciálním zaměstnavatelem.

Podmínky pro účast na kurzu instruktor Pilates

Přijetí do kurzu instruktor Pilates není vyjma věku nijak omezeno. Kurz může absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá licenci. Osvědčení je možné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let.
Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozmezí: 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licence Instruktor Pilates, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty.
Takže je reálné stát se držitelem licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor.

Podívejte se na historii Pilates

Další sportovní akce našeho vzdělávacího střediska

Ze sportů v přírodním prostředí organizujeme kurz instruktora snowboardingu, lyžování a pro teplomilné kurz pro instruktory cykloturistiky, vodní turistiky, kolečkového  bruslení, skalního lezení a  pro vyznavače umělých stěn nabízíme instruktorský kurz lezení na umělé stěně.
Pořádámě také sportovní akce v interiéru v podobě kurzů budoucích instruktorů indoor cyclingu,  aerobiku, fitness, power yogy, pilates, sebeobrany a plavání.