Náš kurz instruktora powerjógy poskytne účastníkům potřebné znalosti a upevní jejich dovednosti týkající se cvičební metody power yogy, aby se z nich mohli stát vyhledávaní instruktoři. Kurz probíhá ve třech víkendových školeních.

Výstup školení

Po úspěšném absolvování kurzu pro instruktora powerjógy obdržíte licenci: Instruktor powerjógy BP SPORT, osvědčení – lze využít pro komerční, školská a zájmová zařízení. S licencí Instruktor powerjógy lze vyučovat po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, která jsou uvedena níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována. Vzhledem k typu kurzu tato licence získání Živnostenského listu nezajišťuje. Držitel licence může být v této sportovní oblasti zaměstnán.

Akreditace MŠMT – naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností pro tuto oblast a akreditace v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Program školení

Současný a historický rozvoj yogy a poweryogy, formy a druhy, principy dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro začátečníky, specifika cvičení pro začátečníky. Role a osobnost instruktora, cvičení poweryogy pro jedince s pohybovým omezením páteře, pro seniory, v a po období těhotenství.

Organizace kurzu

Lektor: Ústřední lektoři
Termín a místo konání: 20. – 21.10., 17 – 18.11. a 2.12.2018 v Brně – jedná se o jeden kurz – 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků.

Pokud Vám nevyhovují uvedené termíny (případně nejsou uvedena přesná data), tak nám prosím napište e-mailovou zprávu o Vašem předběžném zájmu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu.
Nemáme konečný termín možnosti podání přihlášek. Po obsazení kurzu instruktora poweryogy se přijímání přihlášek ukončí. Je velmi těžké odhadnout, kdy se školení s největší pravděpodobností obsadí.
Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT.

Cena kurzu: 4800 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek)

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zasláním vyplněného formuláře přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o kurzu.

Kontakt a informace:

Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Informace o organizaci a další: – Tel. 420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

WORKSHOP – „Yoga a Pilates pro všechny“
WORKSHOP – „Yoga a Pilates pro mírně pokročilé“
WORKSHOP – „Yoga a Pilates pro pokročilé“
WORKSHOP – YOGA V TĚHOTENSTVÍ A JEMNÁ YIN YOGA
WORKSHOP – Yoga a Pilates inspiration day
WORKSHOP – Yoga day
WORKSHOP – Power yoga a Hatha yoga
WORKSHOP Yoga a Pilates pro zdravá záda

Podrobné informace o kurzu instruktor powerjógy

Využití licence

Osvědčení Instruktor powerjógy BP SPORT má širokou působnost. Licenci lze využít ve všech oblastech: Komerční cvičení, v neziskových organizacích, ve školách a školských zařízeních (střední i základní školy, domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ústavní zařízení).

Akreditace MŠMT – naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a v systému DVPP.

Získání zaměstnání instruktora powerjógy je vždy výsledkem jednání s daným zaměstnavatelem.

Podmínky pro účast na školení

Přijetí do kurzu instruktor powerjógy není kromě věku nijak limitováno. Školení instruktora poweryogy může absolvovat i osoba mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá osvědčení. Licenci je reálné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let.
Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozmezí: 15 až 17 let, tak při výukovém procesu musí asistovat další držitel platné licence Instruktor powerjógy, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty.
Je tedy reálné stát se držitelem této licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor.

Předpokladem úspěšného absolvování školení je určitá zkušenost v této oblasti. Doporučujeme před kurzem absolvovat alespoň 10 lekcí v roli klienta.

Další sportovní akce pro budoucí instruktory

Mezi naše indoor sportovní akce patří: Kurz pro instruktory indoor cyclingu, plavání, fitness, aerobiku,  lezení na umělé stěně a sebeobrany.
Z letních sportovních disciplín v přírodě pořádáme kurz instruktorů kolečkového bruslení, vodní turistiky,  skalního lezení a cykloturistiky.
Ze zdravotního tělocviku nabízíme školení pro instruktory powerjógy a pilates.
Ze sportů provozovaných na sněhové pokrývce organizujeme: Kurz budoucích instruktorů lyžování  a snowboardingu.