Náš kurz instruktora powerjógy poskytne účastníkům potřebné znalosti a upevní jejich dovednosti týkající se cvičební metody power yogy, aby se z nich mohli stát vyhledávaní instruktoři. Kurz probíhá ve třech víkendových školeních.

Výstup školení

Výstup nabízeného kurzu: Licence Instruktor powerjógy BP SPORT, kterou lze využít v rámci školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově neomezená).
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). S licencí Instruktor powerjógy lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Program školení

Současný a historický rozvoj yogy a poweryogy, formy a druhy, principy dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro začátečníky, specifika cvičení pro začátečníky. Role a osobnost instruktora, cvičení poweryogy pro jedince s pohybovým omezením páteře, pro seniory, v a po období těhotenství.

Organizace kurzu

Lektor: Ústřední lektoři
Termín a místo konání I.: 1. – 2.5., 29. – 30.5. a 12.6.2021 v Brně – jedná se o jeden kurz – 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků.

Termín a místo konání II.: 23 – 24.10., 20 – 21.11. a 4.12.2021 v Brně – jedná se o jeden kurz – 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků.

Termín a místo konání III.: V BRNĚ- PO SKONČENÍ OMEZENÍ PROTI KORONAVIRU – na tento podmínečný termín je možné zaslat nezávaznou přihlášku – po časovém upřesnění ji pak potvrdit či zrušit
– jedná se o jeden kurz – 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových výukových bloků.

Pokud Vám nevyhovují uvedené termíny (případně nejsou uvedena přesná data), tak nám prosím napište e-mailovou zprávu o Vašem předběžném zájmu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu.
Nemáme konečný termín možnosti podání přihlášek. Po obsazení kurzu instruktora poweryogy se přijímání přihlášek ukončí. Je velmi těžké odhadnout, kdy se školení s největší pravděpodobností obsadí.


Cena kurzu:
 4800 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek)

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zasláním vyplněného formuláře přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o kurzu.

Kontakt a informace:

Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Informace o organizaci a další: – Tel. 420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

WORKSHOP – „Yoga a Pilates pro ženy“
WORKSHOP – „Yoga a Pilates s využitím pomůcek“
WORKSHOP – „Yoga a Pilates pro všechny“
WORKSHOP – „Yoga a Pilates pro mírně pokročilé“
WORKSHOP – „Yoga a Pilates pro pokročilé“
WORKSHOP – YOGA V TĚHOTENSTVÍ A JEMNÁ YIN YOGA
WORKSHOP – Yoga a Pilates inspiration day
WORKSHOP – Yoga day
WORKSHOP – Power yoga a Hatha yoga
WORKSHOP Yoga a Pilates pro zdravá záda

Podrobné informace o kurzu instruktor powerjógy

Využití licence

Na základě absolvování uvedeného kurzu lze vést hodiny ve všech oblastech: Komerční, zájmová a školská zařízení(platnost osvědčení je bez časového omezení). Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). S licencí Instruktor powerjógy lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována. Kvalifikace je nezbytná pro výuku na školních výcvikových zájezdech.
Celá řada našich účastníků vyučuje v komerčních školách v různých zimních střediscích. Získání zaměstnání instruktora powerjógy je vždy výsledkem jednání s potenciálním zaměstnavatelem.
Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Podmínky pro účast na školení

Přijetí do kurzu instruktor powerjógy není kromě věku nijak limitováno. Školení instruktora poweryogy může absolvovat i osoba mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá osvědčení. Licenci je reálné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let.
Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozmezí: 15 až 17 let, tak při výukovém procesu musí asistovat další držitel platné licence Instruktor powerjógy, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty.
Je tedy reálné stát se držitelem této licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor.

Předpokladem úspěšného absolvování školení je určitá zkušenost v této oblasti. Doporučujeme před kurzem absolvovat alespoň 10 lekcí v roli klienta.

Další sportovní akce pro budoucí instruktory

Mezi naše indoor sportovní akce patří: Kurz pro instruktory indoor cyclingu, plavání, fitness, aerobiku,  lezení na umělé stěně a sebeobrany.
Z letních sportovních disciplín v přírodě pořádáme kurz instruktorů kolečkového bruslení, vodní turistiky,  skalního lezení a cykloturistiky.
Ze zdravotního tělocviku nabízíme školení pro instruktory powerjógy a pilates.
Ze sportů provozovaných na sněhové pokrývce organizujeme: Kurz budoucích instruktorů lyžování  a snowboardingu.