V rámci kurzu instruktor snowboardingu se naučíte ovládat snowboard natolik bezpečně, aby jste se stali dobrými instruktory pro své svěřence. Během celého kurzu instruktora snowboardingu se Vám bude věnovat tým lektorů s dlouholetými zkušenostmi s výukou snowboardingu, který vede Mgr. Lukáš Binter – bývalý státní reprezentant ve snowboardingu a autor několika  publikací o snowboardingu.

 

Zprostředkování práce instruktora snowboardingu

Aktuálně nabízíme dva kurzy Základní kurz instruktora snowboardingu a Doškolovací kurz instruktora snowboardingu.

Základní kurz pro instruktory snowboardingu

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci licenci: Instruktor snowboardingu BP SPORT (platnost licence je časově neomezená), kterou lze využít v zaměstnaneckém poměru v rámci školské, zájmové a komerční organizace. Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená).
S licencí Instruktor snowboardingu lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována.

Úspěšným absolventům nabízíme zprostředkování práce instruktora – více informací naleznete níže.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Program – kurz instruktor snowboardingu

  • Teoretická část – Snowboardová výzbroj a výstroj, údržba výzbroje, metodika výuky, organizační a právní předpisy, bezpečnost a první pomoc.
  • Praktická část – Praktická výuka snowboardingu.

Organizace – kurz instruktor snowboardingu

Vedoucí lektor: Mgr. Lukáš Binter – bývalý státní reprezentant ve snowboardingu a autor několika  publikací o snowboardingu.
Místo konání: Pec pod Sněžkou
Termíny konání: 11. – 16.12.2020, 16. – 21.12.2020, 4. – 9.1.2021, 9. – 14.1.2021, 21. – 26.3.2021
+ DALŠÍ TERMÍN PO SKONČENÍ OMEZENÍ PROTI KORONAVIRU – na tento podmínečný termín je možné zaslat nezávaznou přihlášku – po časovém upřesnění ji pak potvrdit či zrušit
(tyto termíny jsou na výběr)
V případě rizika šíření koronaviru bude výuka probíhat pouze mimo vnitřní uzavřené prostory.
Nemáme konečný termín možnosti podání přihlášek. Po obsazení kurzu instruktora snowboardingu se přijímání přihlášek ukončí. Je velmi těžké odhadnout, kdy se školení s největší pravděpodobností obsadí. Úvodní den kurzu se začíná v podvečer a poslední den končí snídaní.
Účastníky základního či doškolovacího kurzu lyžování nebo snowboardingu (pokud tyto kurzy probíhají souběžně) na vyžádání ubytujeme společně.
Cena kurzu: 4970 ,- Kč
Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ, studijní publikaci a organizační poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 1940,- Kč).

 

Další termíny konání na jiných místech:<

Termín a místo konání I.:  24. – 27.1.2021 v Chotouni – Jílové u Prahy

V případě rizika šíření koronaviru bude výuka probíhat pouze mimo vnitřní uzavřené prostory.

Cena kurzu bez ubytování a stravy: 2070,- Kč

Levné ubytování je případně možné objednat.

První den kurzu instruktora na jiných místech než v Peci p. S. se začíná ráno a končí poslední den večer.

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zasláním vyplněného formuláře přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o kurzu.

Kontakt a informace:

Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870 e-mail: kurzinstruktor@gmail.com
Nejrychlejší zjištění obsazenosti kurzu
Informace o organizaci a další: – Tel. ;+420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

O sněhové situaci se lze informovat na www.holidayinfo.cz.
Kurzy BP SPORTU jsou také prezentovány na www.eu-dat.cz – databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na webu www.edu.cz – „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání – zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

Doškolovací kurz instruktora snowboardingu

Výstup – doškolovací kurz instruktor snowboardingu

Výstupem tohoto kurzu je obnovení licence Instruktor snowboardingu, která může být uplatněna ve školských, zájmových a komerčních zařízeních.

Akreditace MŠMT – naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a v systému DVPP.

Program – doškolovací kurz instruktor snowboardingu

  • Teoretická část – Snowboardová výzbroj, výstroj, údržba výzbroje, metodika výuky, bezpečnost a první pomoc.
  • Praktická část – Praktická výuka snowboardingu.

Organizace – doškolovací kurz instruktor snowboardingu

 

Vedoucí lektor: Mgr. Lukáš Binter – bývalý státní reprezentant ve snowboardingu a autor několika  publikací o snowboardingu.
Termíny konání: 11. – 15.12.2020, 16. – 20.12.2020, 4. – 8.1.2021, 9. – 13.1.2021, 21. – 25.3.2021  (tyto termíny jsou na výběr)
Místo konání: Pec pod Sněžkou – Umělé zasněžování pro vysoké teploty
Cena: 4480,- Kč

Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ, studijní publikaci a organizační poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 1890,- Kč). Úvodní den kurzu se začíná v podvečer a poslední den končí snídaní. Účastníky základního či doškolovacího kurzu lyžování nebo snowboardingu (pokud tyto kurzy probíhají souběžně) na vyžádání ubytujeme společně.

Další termíny konání na jiných místech:

Termín a místo konání I.: 24. – 26.1.2021 v Chotouni – Jílové u Prahy

Cena kurzu bez ubytování a stravy: 1800
Levné ubytování je případně možné objednat.

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zasláním vyplněného formuláře přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o kurzu.

Kontakt a informace:

Další informace o našich kurzech a dalších akcích lze získat na telefonu +420 776175167 a e-mailu kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

O sněhové situaci se lze informovat na www.holidayinfo.cz.

Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

Podrobné informace pro kurz instruktora snowboardingu

Kurzy BP SPORTU jsou také prezentovány na www.eu-dat.cz – databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na webu www.edu.cz – „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání – zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

Využití licence instruktor snowboardingu BP SPORT

Na základě absolvování uvedeného kurzu lze vést hodiny v zaměstnaneckém poměru ve všech oblastech: Komerční, zájmová a školská zařízení(platnost osvědčení je bez časového omezení). Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). Licence je nezbytná pro výuku snowboardingu na školních výcvikových zájezdech.
Osvědčení Instruktor snowboardingu zatím není součástí vysokoškolské aprobace tělesné výchovy.

Celá řada našich účastníků vyučuje v komerčních školách v různých zimních střediscích. Získání zaměstnání jako instruktor snowboardu je vždy výsledkem jednání s potenciálním zaměstnavatelem.
Máme také informace o našich instruktorech, kteří s naší licencí vyučovaly i v USA, Rakousku, Francii, Norsku atd..
Doškolovací kurzy prodlužují licenci. Lze obnovit i časově propadlou licenci.
RADY PRO BRIGÁDU V LYŽAŘSKÉ ŠKOLE

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska

Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Lektorský tým a jeho historie

Na kurzu snowboardingu vyučuje  tým lektorů s dlouholetými zkušenostmi, který vede Mgr. Lukáš Binter – bývalý státní reprezentant ve snowboardingu a autor několika  publikací o snowboardingu. Podrobné informace o jednotlivých lektorech získáte zde.
Kurzy pro instruktory snowboardingu začal náš lektorský tým organizovat jako jeden z prvních v ČR. První instruktorský kurz se uskutečnil v roce 1996. V tomto roce byl také snowboarding zařazen do školních kurzů. Výuku snowboardingu na školních kurzech prosadil Arnošt Binter. Následně lektoři snowboardingu vytvořili výukový film (DVD) v České republice. Film vznikl ve spolupráci s Liborem Votrubou (Instruktor snowboardingu) – tehdejším zástupcem Asociace českého snowboardingu. Pozice vedoucího lektorského týmu snowboardingových kurzů se ujal Mgr. Lukáš Binter. V roce 2OO4 se školící středisko SPORT BP stalo členem mezinárodní organizace INTERSKI.

Náročnost kurzu instruktor snowboardingu

Výuka snowboardingu je oblastí, kde čistě sportovní výkonnost jezdce není nejdůležitější. Kvalitní instruktor snowboardu musí rozumět technice snowboardingu, znát didaktiku a metody výuky (to vše si osvojí na kurzu).
Cílem kurzu je naučit účastníky vyučovat snowboarding. Z hlediska výkonnosti v jízdě musí být instruktor snowboardu zdatný do té míry, aby byl schopen svým budoucím žákům metodicky správně ukázat určité prvky výuky (např. oblouky, sesouvání, jízdu šikmo svahem atd.). Předvést je musí pomalými pohyby a v nízké rychlosti, tak aby je svěřenci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. Instruktor snowboardu tedy nemusí být rychlým jezdcem.

Proces učení je na snowboardu vetšinou poměrně rychlí. Postoj na snowboardu je sice nezvyklý a v prvních pokusech náročný na rovnováhu, ale samotná technika jízdy je relativně jednoduchá (jednodušší než na lyžích) a začátečník si ji rychle osvojuje.
Účastníci kurzu instruktora snowboardingu jsou rozděleni do družstev podle výkonnosti.

Podmínky pro účast na kurzu snowboarding instruktor

Přijetí do kurzu instruktor snowboardingu není vyjma věku nijak omezeno. Kurz může absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá licenci. Osvědčení Instruktor snowboardingu je možné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let.
Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozmezí: 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licence, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty. Takže je reálné stát se držitelem licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor snowboardingu.

Místo a terény pro výcvik

Kurzy snowboardingu jsou organizovány v Peci pod Sněžkou, která patří mezi 3 zimní střediska s nejdelším lyžařským provozem v ČR. Velké množství přírodního sněhu je zapříčiněno vysokou nadmořskou výškou a specifickým mikroklimatem, které v Peci p. S. panuje. V areálu jsou samozřejmě sněhová děla. Zimní sezóna tady běžně začíná na konci listopadu a končí v polovině dubna. Sníh na svazích však zůstává většinou ještě mnohem déle. V Peci p. S. je bohatý a pestrý výběr sjezdovek, které jsou vhodné pro začátečníky i zkušené jezdce.
Pro méně zdatné snowboardisty jsou velmi vhodné sjezdovky „Klondike“ a „U lesa“, kde je sklon svahu na jednotlivých sjezdovkách odstupňován. Pec p. S. patří mezi přední střediska v České republice. Zároveň si toto zimní středisko stále uchovává svůj přírodní charakter. Kvalitu naznačuje i jeho pozice v kategorizaci zimních rekreačních středisek www.holidayinfo.cz. Dobrá úroveň střediska také přispívá ke kvalitě kurzu. O sněhové situaci se můžete informovat na www.holidayinfo.cz nebo na www.skipec.com.

Termíny kurzů snowboardingu

Termíny kurzů snowboardingu jsou časovány v první polovině prosince, začátkem ledna a na konci března. První polovina prosince je charakteristická malým počtem dalších lyžařů a snowboardistů na sjezdovkách a poměrně chladnými teplotami po celý den. Začátek ledna se vyznačuje větší sněhovou pokrývkou a vhodnými teplotami.
Na konci března i začátkem dubna je překvapivě velmi spolehlivá sněhová pokrývka. Často bývá mnoho slunečních dnů. Je nutné přiznat, že při slunných dnech je sníh odpoledne měkčí. Peci p. S. je touto dobou málo zaplněná jinými turisty.

Metoda výuky na kurzech snowboardingu pro instruktory

Důležitým cílem instruktorského kurzu je účastníka proškolit tak, aby byl kvalitním instruktorem snowboardingu, což představuje: primárně umět snowboarding naučit téměř kohokoliv. Tento cíl je obdobný v komerční a školní výuce, a tak se náš lektorský tým nevyhraňuje ani na jednu z těchto oblastí. Naše kvalifikace má univerzální platnost. Kurzy odborně řídí Mgr. Lukáš Binter (viz. lektoři snowboardingu), který je držitelem licence Ústřední lektor snowboardingu a zkušenosti nasbíral jako jezdec světového poháru. V roce 1999 Lukáš Binter vytvořil první českou knihu „Snowboarding“, která se zabývá zejména výukou. Publikace byla již několikrát aktualizována a stejný autor také vytvořil knižní titul „Jak dokonale zvládnout snowboarding“. Celkem zatím bylo prodáno 26 tísic výtisků. Naše metoda výuky se snaží propojit poznatky z praktické výuky – konkrétně z vlastní snowboardové školy, také zkušenosti z vlastního snowboardového servisu a obchodu, ze školních kurzů a zkušenosti ze závodního snowboardingu.

Na základě dohody je možné závěrečné zkoušky složit i v cizím jazyce. V takovém případě nás s předstihem kontaktujte.

Program kurzu snowboardingu

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou , které se vzájemně zkoordinovány. Praktická výuka je časována dopoledne a odpoledne. Po skončení otevírací doby lanovek a vleků pak kurz navazuje přednáškami. Přednášky jsou zařazeny před večeří nebo po večeři dle aktuálního programu.
Teoretická část
Snowboardová výzbroj a výstroj, údržba výzbroje, metodika výuky, organizační a právní předpisy, bezpečnost a první pomoc.
Praktická část
Praktická výuka snowboardingu.

Ubytování
Účastníky základního či doškolovacího kurzu lyžování nebo snowboardingu (pokud probíhají souběžně) ubytujeme na vyžádání společně. Ubytování účastníků je v tradiční horské chatě. V případě většího počtu zájemců o jeden termín kurzu, je ve stejném termínu zorganizován paralelní kurz v dalším penziónu. Veškerý program a dění kurzu: strava, ubytování, přednášky, zábava tak probíhá vždy v jednom objektu. V každém objektu je vždy maximálně 37 frekventantů, což přispívá k přátelské atmosféře.

Informace o našem lektorskému týmu a jednotlivých lektorech získáte zde.
Zapůjčení výzbroje pro Instruktorský kurz snowbordingu
Možnost zapůjčení snowboardového vybavení, nutno předem rezervovat prostřednictvím e-mailu: kurzinstruktor@gmail.com (omezená kapacita). Zašlete prosím tělesnou výšku, hmotnost, velikost nohy a postoj (nohu, kterou máte na snowboardu vepředu – níže je návod – jak to zjistit).

Ceník:
Snowboardový komplet na jeden kurz včetně dopravy na místo: 1000 Kč
Pouze snowboard: 800 Kč

Jsou různé způsoby, jak zjistit, který postoj je pro snowboardistu vhodný, ale ani všechny dohromady nejsou úplně spolehlivé:
Podle klouzání na ledu – bokem – tato metoda je zřejmě nejlepší. Stejná noha, která je vpředu při klouzání, bude vpředu i na snowboardu.
Postaví-li se testovaný snožmo a druhá osoba do něj nečekaně zezadu strčí. Jedna noha jde automaticky vpřed, aby zachytila pád. Následný postoj je správný.
Podle jízdy na skateboardu – opět platí, že stejný postoj jako na skateboardu bude i na snowboardu.
Kniha – Snowboarding – Informace
Autor: Lukáš Binter a kolektiv
Třetí vydání této knihy je určeno nejširšímu okruhu rekreačních jezdců – včetně začátečníků. Široké spektrum informací v knize seznamuje čtenáře s různými tématy snowboardingu.
V úvodní kapitole je čtenářům ve stručnosti představen snowboarding. Hlavní část knihy patří technikám jednotlivých oblastí tohoto klouzavého sportu (alpské jízdě, freestylu, freeridingu).
Patřičná pozornost je věnovaná výstroji a výzbroji snowboardera, důležitá je i kapitola o bezpečnosti tohoto sportu.
Zajímavým tématem je kapitola o snowboardových závodech.

 

Videokazeta – Snowboarding
Videokazeta je zaměřena na základní učební postup, tedy na prvky, které by měly být obsahem výuky snowboardingu ve školách. Nezabývá se závodní technikou ani freestylovými triky, je však rozšířena o kapitolu o bezpečnosti.
Pořad je rozdělen do kapitol, v nichž jsou předvedeny jednotlivé prvky školy snowboardingu s popisem pohybu, případně i nejčastějšími chybami. Prvky jsou řazeny metodicky od nejjednoduššího k nejnáročnějším.
Záměrem tvůrců je vytvořit dílo, které jak svým obsahem, tak zpracováním dokáže zaujmout mladé lidi a napomůže jim k osvojení základů jízdy na snowboardu.
Pořad by měl sloužit také pedagogům i široké veřejnosti a v konečném důsledku se tak podílet na odstranění jisté chaotičnosti, která u nás tento sport od počátku provází.
Objednat lze na abinter@volny.cz

Informace o vybavení před nástupem do kurzu (I learning)
I learnigová publikace – soubor ve formátu .pdf
Použito z knihy Snowboarding
BINTER, L aj. Snowboarding, třetí, přepracované vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-0246-0.
Informace o publikaci najdete na www.grada.cz

Podívejte se na historii snowboardingu

Další školení pro budoucí instruktory

Ze sportovních disciplín  provozovaných v přírodě organizujeme kurz pro instruktory cykloturistiky, vodní turistiky, inline bruslení, skalního lezení a v zimě instruktorské školení snowboardingu a lyžování.
Věnujeme se i sportům provozovaným ve fitcentrech a dalších krytých sportovištích v podobě Kurzů pro budoucí instruktory fitness, aerobiku, indoor cyclingu powerjógy a pilates.
Také školíme  instruktory a instruktorky sebeobrany, lezení na umělých stěnách a plavání.