Výhoda našich kurzů ...
Osvědčení je vhodné pro komerční, zájmová, školská zařízení*Časově neomezená platnost osvědčení *Předpoklad dostatku vody z Lipna*Vodní kanál se stupni obtížností pro začátečníky a pokročilé dle zvolené části + zajímavá část řeky Vltavy v období bez větší obsazenosti*Různá plavidla a vodní záchrana*Moderní vodní kanál je bezpečnější než přírodní řeka stejné obtížnosti*Získáte materiál – Legislativa* Také v rámci akreditace DVPP * Zkušení lektoři ve výuce i vrcholovém sportu s lidským přístupem*

Výstup – kurzu instruktora vodní turistiky

Licence Instruktor vodní turistiky BP SPORT, kterou lze využít v rámci školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově neomezená).
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). S licencí Instruktor vodní turistiky lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Obsah vodáckého kurzu

Výstroj a výzbroj (typy lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, jihočeské řeky a orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část- praktická výuka vodác. disciplín probíhá na klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na vodním kanále.>

Organizace kurzu instruktor vodní turistiky

Lektor: Ústřední lektoři a pro náročnější trenéři SK VS Č. Budějovice

Místo konání: Vltava
Termíny konání: 20. – 23.5.2021 a 10. – 13.6.2021 (tyto termíny jsou na výběr)
Termín konání doškolovacího kurzu instruktora vodní turistiky: Ve stejných termínech jako základní vodácký kurz a ve zkrácené podobě – různé varianty – informace na tel. +420 776175167, cena 2300,- Kč
V případě, že vám časově nevyhovují dané termíny kurzu instruktora vodní turistiky, tak nám prosím zašlete e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu vzápětí po vypsání nového termínu.
Nemáme konečný termín možnosti podání přihlášek. Po obsazení kurzu instruktora vodní turistiky se přijímání přihlášek ukončí. Je velmi těžké odhadnout, kdy se školení s největší pravděpodobností obsadí.
Cena kurzu: 3200,- Kč (cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů)

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zasláním vyplněného formuláře přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o vodáckém kurzu.

Kontakt a informace:

Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Informace o organizaci a další: – Tel. 420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

Dále pořádáme
Kurz pro instruktory raftingu
Seminář vodní záchrany na divoké vodě
Seminář vodní záchrany na tekoucích vodách

Informace vám zašleme na vyžádání.

Kurzy BP SPORTU jsou také prezentovány na www.eu-dat.cz – databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na webu www.edu.cz – „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání – zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

 

Podrobné informace o kurzu instruktora vodní turistiky

Využití licence

Na základě absolvování vodáckého kurzu lze vést hodiny ve všech oblastech: Komerční, zájmová a školská zařízení(platnost osvědčení je bez časového omezení). Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). S licencí Instruktor vodní turistiky lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na vodáckém kurzu není jiným způsobem limitována. Získání zaměstnání instruktora vodní turistiky je vždy výsledkem jednání s potenciálním zaměstnavatelem.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska

Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

Podmínky pro účast na kurzu instruktora vodní turistiky

Přijetí do vodáckého kurzu není vyjma věku nijak omezeno. Kurz instruktor vodní turistiky může absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá licenci instruktor vodní turistiky BP SPORT. Osvědčení “Instruktor vodní turistiky” je možné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let.

Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozmezí: 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licence Instruktor vodní turistiky, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty. Takže je reálné stát se držitelem licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor vodní turistiky.

Program kurzu instruktora vodní turistiky

Vodácký kurz je rozdělen na část praktickou a teoretickou, které se vzájemně doplňují. Praktická výuka probíhá dopoledne a odpoledne. Po skončení praktické části pak výuka pokračuje přednáškami. Přednášky jsou časovány před večeří nebo po večeři dle aktuálního programu. V teoretické části je zařazena přednáška vodního záchranáře, dále přednáška o organizaci vodáckých kurzů a výstroji, výzbroji a její údržbě, dále přednáška – technika a metodika výuky jízdy na vodních plavidlech – kánoe, kajak a raft, právní a bezpečnostní problematika. V praktické části jsou pak zařazeny základní manévry na kánoích, raftech a nácvik vodní záchrany.
Nácvik probíhá na různých místech: Např. na klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech (sjíždění jezů není povinné pro všechny účastníky). Pro náročnější je zařazen výcvik na vodním kanále. Jízda ve slalomové dráze samozřejmě není pro všechny povinná.

Terény pro výcvik kurzu instruktora vodní turistiky

Kurz se skládá ze dvou praktických částí. Splouvání řeky Vltavy v zajímavém úseku v době bez většího počtu jiných vodáků a nácvik na umělém vodním kanále u Českých Budějovic se stupni obtížností pro začátečníky a pokročilé dle zvolené části.
Vltava se zpravidla splouvá v části Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou u Českých Budějovic. Protože kurz probíhá formou prodlouženého víkendu, tak splouvání Vltavy je většinou načasováno na pátek.
Trasa a místo výcviku se může ojediněle z hydrologických a technických důvodů změnit.

Ubytování na vodáckém kurzu

Ubytování je v kempech, které jsou pečlivě a uváženě vybrány.

Lektoři na vodáckém kurzu

V lektorském týmu BP SPORTU jsou závodníci s bohatými zkušenostmi (z raftingu, kánoe či kajaku), kteří mají také praxi v oblasti vedení lekcí vodní turistiky pro běžnou veřejnost. Dále disponujeme lektory s bohatou kariérou v oblasti výuky začátečníků a zdokonalování pokročilých jezdců, splouvání běžných úseků řeky, organizací školních nebo komerčních vodáckých kurzů a zájezdů.
Představení hlavních lektorů kurzu

Jiné sportovně vzdělávací aktivity

Školení v přírodě nabízíme i v chladném ročním období a patří mezi ně: Kurz pro instruktory snowboardingu a lyžování.
Mezi naše letní sportovní kurzy v přírodě patří školení pro instruktory vodní turistiky, lezení na přírodních stěnách, inline skatingu a cyklistiky.
Také organizujeme indoor sportovní akce jako je: kurz pro instruktory  lezení na umělých stěnách, sebeobrany, plavání, fitness, aerobiku, powerjógy , pilates a indoor cyclingu.