Příspěvek na dopravu bude účastníkům kurzu instruktora aerobiku, kteří splní níže uvedené podmínky, odečten od ceny kurzu.
Podmínkou získání příspěvku na dopravu je odeslání žádosti o daný příspěvek ve stejný kalendářní den, kdy účastník zasílá přihlášku.
Další podmínkou je předložení vlastního občanského průkazu s trvalým bydlištěm v níže uvedených krajích či republice při nástupu na kurz.
Účastníci s trvalým pobytem ve Zlínském, Moravskoslezském kraji získají příspěvek na dopravu ve výši 1300,- Kč – výsledná částka po odečtení příspěvku činí 2000,-Kč .
Účastníci s trvalým pobytem ve Slovenské Republice získají příspěvek na dopravu ve výši 1800,- Kč. Kč – výsledná částka po odečtení příspěvku činí 1500,-Kč .