Příspěvek na dopravu bude účastníkům kurzu instruktora inline bruslení, kteří splní níže uvedené podmínky, odečten od ceny kurzu.
Podmínkou získání příspěvku na dopravu je odeslání žádosti o daný příspěvek ve stejný kalendářní den, kdy účastník zasílá přihlášku.
Další podmínkou je předložení vlastního občanského průkazu s trvalým bydlištěm v níže uvedených krajích či republice při nástupu na kurz.
Účastníci s trvalým pobytem ve Zlínském, Moravskoslezském kraji získají příspěvek na dopravu ve výši 1200,- Kč – výsledná částka po odečtení příspěvku činí 1300,-Kč .
Účastníci s trvalým pobytem ve Slovenské Republice získají příspěvek na dopravu ve výši 1200,- Kč. Kč – výsledná částka po odečtení příspěvku činí 1300,-Kč.