Program kurzu instruktora sebeobrany

Teoretická část

Současnost a historie, formy a druhy sebeobrany, vybavení, role a osobnost instruktora, metodika výuky sebeobrany, technika, věková specifika a sebeobrana dětí, bezpečnost a prevence v různých prostředích. Mentální, fyzické, technické, taktické a právní aspekty, základy první pomoci, analýza bezpečnostního prostředí, tvorba bezpečnostního plánu, odlišnosti od jiných bojových sportů a bojových umění, prostředky vhodné k sebeobraně (přímo určené i improvizované), aktuální fenomény (domácí násilí, šikana, stalking, sexuální násilí, aktivní útočník), bezpečnost během tréninku, tvorba scénářů a praktických cvičení, druhy zbraní a jejich použití z pohledu útočníka i obránce).

Praktická část

Metodika výuky sebeobrany, technika, druhy zbraní a jejich použití z pohledu útočníka i obránce, bezpečnost a prevence v různých prostředích, základy první pomoci, prostředky vhodné k sebeobraně.

Organizace a pojetí výuky

Praktická a teoretická část školení instruktora sebeobrany se budou během kurzu navzájem doplňovat. Na základě spolupráce jednotlivých lektorů obsah přednášek na sebe v programu navazuje. Teoretické přednášky budou časovány tak, aby byly dobře zkoordinovány s praktickou výukou. Osvojování teoretických poznatků se vedle přednášek a praktické výuky zrealizuje také individuálně.

Pokud to bude charakter praktické výuky kurzu instruktora sebeobrany vyžadovat, tak účastníci budou rozděleni do družstev s vhodným počtem účastníků pro danou aktivitu.

Podrobnější informace o využití licence
Podrobnější informace o podmínkách účasti na kurzu instruktora sebeobrany
Stálý lektor sebeobrany Mgr. Jindřich Petřík
Stálý lektor sebeobrany Mgr. Tomáš Tesař
Stálý lektor sebeobrany Pavel Michale