AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZU INSTRUKTORA PILATES

Historie Pilates

„Praotec“ této metody je Joseph Pilates. Narodil roku 1880 v Německu. Důležitá událost pro instruktor Pilates kurz. Jeho otec získával sportovních triumfů jako gymnasta. Z původně neduživého a často nemocného dítěte se cvičením dostal ke zdravé tělesné kondici, stal se vynikajícím lyžařem, gymnastou, boxerem a ceněným cvičitelem Pilates a velmi poptávaným instruktorem Pilates kurz. Studoval východní směry cvičení, zejména Jogu. Vyznával harmonii těla a ducha. Zajímavá tématika pro instruktor Pilates kurz.
Prosazoval speciálně zkostruované cvičební stroje a inspiroval se „zdravotní gymnastikou“, které propagoval švédský fyzioterapeut P. H. Ling. Základy cvičení programu Pilates vyparcoval během první poloviny 20. stol.. Podnětná událost pro Pilates kurz instruktor.

J. Pilates během 1. světové války vyučoval sebeobranu. J. Pilates se setkával s vojáky, kteří utrpěli zranění ve válce. Vyrobil pro ně pružinový stroj připevněné k posteli. Zařízení mělo zlepšit rehabilitaci. Zajímavý aspekt pro instruktor Pilates kurz. Pilatesova metoda zaměřená na hloubkové posílení svalů stabilizačního systému namáhá zlepšit rovnováhu těla člověka, podporuje kvalitní držení těla. Vytváří pohybové návyky, které umožňují pohyb bez nepřiměřeného svalového napětí. Poptávané téma pro instruktor Pilates kurz. Po II. světové válce začal cvičit s německou vojenskou policií a s hamburskou taneční skupinou. Roku 1926 mu německá vláda nabídla, aby vyučoval svůj cvičební systém vojáky. Odmítl tuto nabídku a odjel do Spojených Státu Amerických. Na lodi se seznámil se svou ženou.. Následně spolu založili cvičební studio Pilates. Kurz instruktor Pilates této školy vnímal jako možnost si techniku vyzkoušet na běžné populaci.
J. Pilates napsal dvě knihy. První publikace se jmenovala Tvé zdraví: Nápravný systém cvičení – revoluce na celém poli tělesné výchovy. Druhá kniha vyšla později a nazývala se Návrat k životu díky kontrologii. Zajímavé publikace pro instruktor Pilates kurz.
Po úmrtí pana Pilates pokračovala v tomto cvičení jeho manželka a žáci. Pilatesův žák R. Fletcher založil studio v Los Angeles a metoda se rozšířila mezi Hollywoodské hvězdy.

Metoda Pilates se prosazovala zejména mezi sportovci a tanečníky. Cvičební program Pilates pomohl některým sportovcům dostat se zpět do formy po úraze . Kurz instruktora Pilates obohatil o zkušenosti z praxe se svěřenci a metodika Pilates se v tomto státě dále vyzrávala.
Pilates se dříve cvičil pouze ve specializovaných pracovištích. V dnešní době je Pilates dostupný ve fitness centrech. Existují také kombinované formy cvičení, např. yogilates či Menezesova metoda. Zajímavé téma pro instruktor Pilates kurz.
Na J. Pilatese navázalo několik dalších průkopníků jeho metody. Jeho známá žačka byla paní Kryzanowska. Také to byli P. Friedman a G. Eisen, kteří v 80. letech vydali knijhu Pilatesova metoda pro tělesnou a duševní kondici Prezentovali v ní šest principů Pilates. Je to předmětem polemik na kurzu instruktora Pilates.
Byly to zásady jako: přesnost pohybu, kontrolovaný pohyb, pohyb vycházející ze středu těla, plynulost pohybu, soustředěnost pohybu, a dýchání. Přínosné téma pro instruktor Pilates kurz.

Dnes existují v pilates 2 směry. Jeden směr je umírněný a zastává původní podobu Pilates, tak jak učil sám J. Pilates . Je to předmětem polemik na kurzu instruktora Pilates.
Druhý směr propaguje názor, že by se tato metoda měla měnit s novými poznatky z oblasti medicíny, fyzioterapie a dalších oborů. jJ to také předmětem diskuzí na kurzu instruktora Pilates.

Metoda PILATES
K příznivcům Pilates se dnes už také přidávají někteří fyzioterapeuti, lékaři a rehabilitační sestry. Někteří fyzioterapeuti jsou také instruktoři Pilates kurz. Pilates je rehabilitační cvičení a koncentruje se na hluboké balanční svaly. Tyto svaly lidského těla jsou oporou pro páteř, odlehčují kloubům a kostře. Je to důležité téma pro instruktor Pilates kurz.
Pilates vede k posílení a protažení svalů celého těla člověka. Zlepšuje rozvoj koordinace, síly, rovnováhy, flexibility a dýchání. Posiluje zádové svalstvo, břišní svalstvo a hýžďové svalstvo, které jsou základem správného držení těla. Podnětná skutečnost pro diskuze instruktor Pilates kurz. Vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. Pilates se také soustředí na správné dýchání okysličující svaly a zlepšuje cirkulaci krve. Metoda Pilates je určená pro všechny věkové kategorie. Je to na programu na kurzu instruktora Pilates.
Metoda Pilates má ve svém programu také cviky vhodné pro těhotné ženy, které si chtějí pevné svaly v břišní oblasti udržet i v těhotenství. Také to bylo často na programu na kurzu instruktora Pilates.

Pilates stroje a pomůcky
Mezi významné cvičební stroje patří lavice, v níž je pojízdný vozík. Na jednom konci jsou zabudovány pružiny a na 2. konci jsou dvě lana. Tomuto cvičebnímu stroji se říká reformer. Je to předmětem polemik na kurzu instruktora Pilates.
Mezi další známé stroje patří trapézový stůl. Pak existují stroje pro Pilates: wunda židle, dětská židle, vysoká židle, elektrické křeslo, barel se žebříkem akorektor páteře. Bylo to na programu na kurzu instruktora Pilates.
Na základě cvičení na více strojích je pilates metoda tak úspěšná. Mezi pomůcky patří velké fitbaly, rotační disky, medicinbaly, pěnové válce, rollery a cvičební gumy.

Historie a současnost – kurz instruktor Pilates:
Do vývoje Pilates přispěl také vzdělávací proces. Do roku 1989 vzdělávání již v tomto oboru – Zdravotní tělesná výchova probíhalo. Oficiální vzdělávání jako je školení Pilates, kurz instruktor Pilates, semináře Pilates za hluboké totality nebylo příliš známé. Kurz instruktora Pilates tehdy nebyl vzdělávacím kurzem nabízeným komerčními organizacemi.
Označení instruktor Pilates kurz, cvičitel Pilates kurz, učitel Pilates kurz, osobní trenér Pilates nebo jiné podobné označení začali být známější v 90. letech.
S instruktorem Pilates, tak jak ho známe v dnes, se začínáme setkávat v 90. letech., s rozvojem Pilates center či fitness center. Kurz instruktora Pilates obohatil o zkušenosti z praxe se svěřenci a metodika Pilates se v tomto státě dále vyvíjela kupředu.
Občas se jednalo o instruktory Pilates nebo trenéry Pilates, kteří v některých případech neměli kvalifikaci. Kvalita těchto instruktorů Pilates byla tedy velmi různorodá a závislá na konkrétním instruktorovi. Postupně začaly některé organizace organizovat školení a kurzy pro instruktory Pilates , na které se mohli zájemci přihlašovat prakticky bez omezení. Náročnost těchto kurzů instruktora Pilates byla různorodá. Úroveň byla také u kurzů instruktora Pilates různá. Úroveň kurzů Pilates instruktora se globálně zlepšila, ale jsou stále velké kvalitivní rozdíly. Kurz instruktor Pilates je dnes obvyklou součástí vzdělávacího procesu instruktorů. Pilates. Instruktor Pilates kurz ve většině případů absolvuje. Kurz instruktor Pilates této školy vnímal jako možnost si techniku vyzkoušet na běžné populaci.

Oblast – Kurz instruktor Pilates
Velmi podstatné je kvalitní vzdělání v tomto oboru nebo proškolený instruktor Pilates. V jiném případě je riziko zdravotních problémů. Na školeních či kurzech Pilates je důležité, aby účastníci kurzu Pilates měli komplexnější úhel pohledu na cvičení v centrech Pilates. Výborný instruktor Pilates by měl znát nejen Pilates, ale i redukční programy a další poznatky, které souvisí s poptávkou návštěvníků center Pilates. Instruktor Pilates kurz je tedy po kvalitním školení vybaven na různé typy klientů, se kterými se lze v praxi potkat.
Kvalitní instruktor Pilates kurz pro instruktory vnímá jako vzdělání, které si pak rozšíří v praxi. Skutečně nadprůměrný instruktor Pilates kurz instruktora Pilates pojímá jako obohacení v dané oblasti. Často méně kvalitní instruktor Pilates kurz vnímá jako formální krok k získání menšího či většího výdělků v Pilates byznysu.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ PRO INSTRUKTORY PILATES