AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZU INSTRUKTORA SNOWBOARDINGU

Historie Snowboardingu

Doprovodný text: Použito z publikace “Snowboarding, čtvrté, upravené vydání”, autor Lukáš Binter, vydavatelství Grada

Historie a současnost snowboardingu

Snowboarding ve světě

Snowboarding prošel bohatým vývojem. Počátky snowboardingu se datují do šedesátých let 20. stol. Z temperamentu snowboardingu lze vycítit, že jeho kořeny jsou v USA. Surfaři chtěli zimní alternativu svého sportu. Roku 1963 v USA T. Sims zkonstruoval sněžné prkno. V roce 1965 se objevil snurfer. Jeho tvůrcem byl S. Poppen z USA, který vyráběl „hračku“ pro děti. Vůbec nepomýšlel na podobnost se surfingem. Dolní končetny přitom spočívaly na prkně bez fixace. Doplňkem byl provázek. Vedl od upevnění na špičce k přední ruce jezdce . Roku 1966 byly již v prodeji první modely, které zaznamenaly velký obchodní úspěch. Vyškolený instruktor snowboardingu kurz se v této době zatím neobjevoval.

Roku 1968 zaujalo sněžné prkno J. Burtona z USA. Byl to zdatný surfer, – měl tedy k této nové „hračce“ blízko. Zkonstruoval tedy posuvné vázání, zafixování chodidel zlepšilo ovladatelnost prkna a umožnilo i větší skoky. Provázek zde již chyběl. Roku 1977 zavedl výrobu ve Vermontu. První sériové snowboardy se však prodávaly obtížně. Vedle J. Burtona rozvíjeli snurfing i další. Instruktor snowboardingu kurz v této době působil pouze amatérsky a neoficiálně. Jinak konstruoval prkna D. Milovich. Roku 1969 přišel s prknem z polyesteru. Stavba snowboardu vycházela ze zkušeností z výroby surfů a měl tvar ryby s vlaštovčím ocasem – „winterstick“ Jejich využití bylo hlavně v hlubokém sněhu. Roku 1972 byl tento snowboard patentován. Vzhledem k drahé výrobě těchto prken v roce 1984 Milovichův podnik zkrachoval.

 

Méně známou osobností v historii snowboardingu byl B. Webber, který zkonstruoval tzv. skiboard. Velkým propagátorem snowboardingu byl také tehdejší mistr světa v jízdě na skateboardu – T. Sims (amaterský instruktor snowboardingu kurz). V polovině 70. let vyvinul své první sériově vyráběné snowboardy. Později se pokusil uplatnit laminátovou konstrukci s dřevěným jádrem, která se velice povedla. Závod na snowboardu v přímé jízdě ze svahu se konal 18. února 1968 na Blackhouse Hill ve státě Michigan. Další soutěž se uskutečnila roku 1981 v Coloradu. Závodilo se ve slalomu a zvítězil tu právě T. Simsna snowboardu s ocelovými hranami a upraveným lyžařským vázáním, což výrazně ovlivnilo vývoj snowboardingu. Podnětná událost pro instruktor snowboardingu kurz. Instruktor snowboardingu kurz v této době působil spíše amatérsky a neoficiálně. Temnou skutečnost pro snowboarding znamenal odmítavý postoj většiny lyžařských středisek v USA na začátku 80. let. Zájem o snowboarding tak velmi poklesl. Bylo to předmětem polemik na kurzu instruktora snowboardingu. Jezdcům zbylo, šlapat pěšky a sjíždět svahy ve volné přírodě. Tento druh snowboardingu se nazývá hiking. Snowboarding se v 80. letech minulého století šířil i na starém kontinentě.

Velkou osobností v této době byl J. Fernandez (amatérský instruktor snowboardingu kurz), první Evropan, který se dokázal držet krok s americkými profesionály. Vyvinul pevné deskové snowboardové vázání . Do tohoto vázání se daly upevnit skeletové boty. Tvrdé vázání se rozšířilo zejména v Evropě, v Americe si oblibu získávalo spíše měkké vázání. Bylo to předmětem polemik na kurzu instruktora snowboardingu. Jedním z 1. evropských mezinárodních závodů bylo Mistrovství Švýcarska roku 1986. Následovaly další závody světové úrovně. V sezoně 1987/1988 se uskutečnil první seriál závodů Světového poháru, V následující sezoně 1988/1989 pokračovaly závody Světového p.. V sezóně 1982 vznikla první snowboardová asociace JSBA v Japonsku a pak v dalších další státech. Důležitou událostí v roce 1987 federace pro organizaci snowboardingu v Evropě – SEA (Snowboard Europen Association). Začal se organizovat kurz instruktora snowboardingu. V sezoně 1989/1990 byla založena Mezinárodní snowboardová asociace – ISA a Mezinárodní profesionální asociace – PSA. ISA . Roku 1991 vznikla Mezinárodní snowboardová federace – ISF, která organizovala snowboarding ve světě do konce sezony 2001/02 a pak zanikla.

 

Roku 2002 vznikl již méně významný nástupce této organizace – World Snowboard Federation (WSF). Začalo se organizovat ještě více kurzů instruktora snowboardingu. Kurz instruktora snowboardingu obohatil o zkušenosti z praxe se svěřenci a metodika snowboardingu se v tomto státě dále rozvíjela. Vedle závodů WSF jsou ještě vrcholné soutěže. V první polovině 90. let začala ve snowboardingu izolovaně vyvíjet aktivity FIS – Mezinárodní lyžařská federace. Postupně začala pořádat: Světový pohár, Kontinentální pohár, Pohár FIS, národní soutěže. S velkými vlivem pokračuje ve své aktivitě dodnes. Bylo to předmětem polemik na kurzu instruktora snowboardingu. Slalomové disciplíny se po delší době, kdy je organizovaly ve světě 2 federace, dostaly zcela pod vliv FIS. U snowboardcrossu Freestylových závodů je situace složitější. Premiérou pro snowboarding bylyOH v Naganu, kde se proběhl obří slalom a U-rampa. Podnětná událost pro instruktor snowboardingu kurz. Na OH v Turíně přibyl snowboardcross. V případě masového rozvoje snowboardingu, největší nárůst počtu snowboardistů zaznamenala zimní střediska v 90. letech.

Doprovodný text: Použito z publikace “Snowboarding, čtvrté, upravené vydání”, autor Lukáš Binter, vydavatelství Grada

Snowboarding v Čechách – pro KURZ-INSTRUKTOR.CZ

Přes železnou oponu v ČR před rokem 1989, zabraňující průniku snowboardingu do na naše země, se u nás začaly objevovat první modely podobající se snowboardům už v 80. letech. Příležitost vycestování na zahraniční závody a do Alp byly velmi omezené Dovoz zahraničního materiálu byl také podstatně obtížnější než v dnes. První snowborady se u nás začaly objevovat v roce 1979 a vyráběla se samozřejmě ručně. Obrázky v zahraničních časopisech byly měřeny a hodnoty pak převáděny . Článek o snowboardingu se dostal do tehdejšího časopisu ABC. Podnětná událost pro instruktor snowboardingu kurz. Mezi materiály pro výrobu tehdy patřila překližka a další. Některým snowboardům chyběly hrany. Snowboardy s patkou ve tvaru vlaštovčího ocasu, které byly určeny pro jízdu v hlubokém sněhu, se v ČR také objevovaly. Existovaly i snowboardy s provázkem upevněným na špičce a provázek držel jezdec v ruce. Vyškolený instruktor snowboardingu kurz se v této době zatím neobjevoval. Mezi průkopníky patřili L. Váša, V. Rys, bratři Včelákové, I. Pelikán (instruktor snowboardingu kurz).V Perninku v Krušných h. se uskutečnil v roce 1984 první závod v historii českého snowboardingu. Roku 1985 se na stejném místě pořádalo první Mistrovství ČSSR. Od roku 1986 byly organisovány závody Českého poháru. Vyškolený instruktor snowboardingu kurz se v této době zatím neobjevoval. Jedna z prvních firem vznikla VASA,její majitel byl L. Váša (zdatný skateboardista, instruktor snowboardingu kurz). Roku 1985 byla založiena firma Rook. Roku 1986 se objevila firma LTB, kterou spravovali Tomáš Ronovský a Lukáš Schröder. Podnětná událost pro instruktor snowboardingu kurz. Snowboardy začali vyrábět v Jablonci n. N. pod značkou BIG FOP a v H. Králové pod obchodní značkou FROPLE. První českou expedicí byl roku 1989 prvosjezd na snowboardu hory Kavkazu Elbrusu . Podnětná událost pro instruktor snowboardingu kurz. Roku 1990 byla uspořádána výprava do Mexika s cílem sjet Popokatepetl. Pak firma Rook zorganisovala výpravu do Himálají s cílem sjet Mera Peak . Velký nárůst počtu snowboardistů v České republice nastal začátkem devadesátých let. Tím se posunul vývoj závodního snowboardingu.

V roce 1990 byla založena Asociace československého snowboardingu , která zorganizovala seriál závodů Československého poháru a Mistrovství ČSFR. Začal se organizovat kurz instruktora snowboardingu v rámci AČS. Dnes se o snowboarding v ČR starají tři zastřešující organizace: Asociace českého snowboardingu , Úsek snowboardingu Svazu lyžařů České republiky a Snowboardová asociace. Rozvoj snowboardigu pomáhá rozšiřovat základní výukový snowboardig, který se zabývá zejména výukou snowboardingu prostřednictvím snowboardových kurzů instruktor, vydáváním metodických materiálů. Kurz instruktor snowboardingu pojímal jako možnost si techniku vyzkoušet na běžné populaci.

Do roku 1996 bylo ze strany MŠMT zakázáno zařazovat snowboarding do programu lyžařských výcvikových zájezdů. Potom však ministerstvo zareagovalo na rozvoj tohoto sportu a umožnilo zařadit snowboarding do školních kurzů, že některý z instruktorů se zájezdu bude držitelem licence „Instruktor snowboardingu“ či „Instruktor školního snowboardingu kurz“.

Tuto licenci lze získat v rámci kurzů instruktora snowboardingu pořádaných akreditovanými zařízeními. K valifikace Instruktor školního

snowboardingu kurz není automaticky součástí aprobace tělesné výchovy. Začal se organizovat kurz cvičitele snowboardingu.

Pro výuku byly vytvořeny osnovypublikované v časopise pro učitele,Tělesná výchova a sport mládeže(v roce 2000). Bylo to na programu na kurzu instruktora snowboardingu

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ PRO INSTRUKTORY SNOWBOARDINGU