Pojďte s naším profesionálním týmem absolvovat kurz instruktora aerobiku.

Historie aerobiku ve světě

Jedním ze zakladatelů aerobiku je instruktor aerobiku kurz Dr. Kenneth H. Cooper z USA, je autorem tréninkového programu aerobiku. Cooper byl americký armádní doktor. Začal upřednostňovat kardiovaskulární zatížení před běžným posilováním. V roce 1968 byla vydána jeho publikace Aerobics. V knize je program pro dosažení fyzické kondice aerobikem. Proškolený instruktor aerobiku kurz se v této době příliš neobjevoval.

Následující aerobiku Jackie Sorensenová – instruktorka aerobiku kurz. Začala působit v aerobiku v 70. letech.
Využila Cooperovy základy cvičení na moderní tanec. Výsledkem byl aerobní tanec (dance aerobik kurz ) – aerobik kako takový, jak ho známe v dnešní době. Kurz instruktor aerobiku pojímal jako možnost si metodiku vyzkoušet na běžné populaci.

K rozvoji aerobiku došlo v 80. letech minulého století. Průkopnicí tehdy aerobiku byla p. Fondová(instruktor aerobik kurz).
Její cvičení bylo typické několikanásobným opakováním poskoků bez spojování do vazeb. Aerobiku byl hodně zaměřen na redukci hmotnosti žen. Kurz instruktora aerobiku obohatil o zkušenosti z praxe s klienty a metodika aerobiku se v tomto státě dále rozvíjela.
Množství cvičitelů a instruktorů aerobiku se postupně zvyšovalo. Školící střediska produkovala mnoho instruktorů aerobiku kurz aerobiku se přizpůsoboval tehdejším trendům. Instruktor aerobiku z tohoto období bral jako možnost si techniku vyzkoušet na běžné populaci cvičících.
Začíná se mluvit o negativní zdravotní důsledcích kurzů aerobiku: zranění, zejména u lidí cvičících ve velké míře. Problémy byly způsobené nadměrnými odrazy a dopady při cvičení. Důležitost vhodné obuvi pro aerobik se začíná řešit. Aerobik z redukuje poskoky na minimum a nahrazuje je low impact prvky. Kurz instruktora aerobiku této školy se obohatil o zkušenosti z praxe se cvičenci.

V roce 1983 vznikly 2 mezinárodní federace pro aerobik: ANAC a IAF. S odstupem času vzniká organizace FISAF, která se však nikde ve světě (snad kromě ČR) neprosadila na poli soutěžního aerobiku. Roku 1994 přijala Federation Internationale de Gymnastique aerobik jako další gymnastickou disciplínu. V roce 1995 se konalo první oficiální mistrovství světa aerobiku. Událost pro instruktor aerobiku kurz.

Roku 1996 byl sportovní aerobik uznán Mezinárodním olympijským výborem jako další nová sportovní disciplína. Zajímavé téma pro instruktor aerobiku kurz.

V 90. letech minulého století se začínají spojovat do vazeb a bloků podle pravidelného frázování hudby, vzniká nový krok: „Grapevine“.Součástí aerobiku se stávají posilovací cviky. Zajímavé téma pro instruktor aerobiku kurz.
V roce 1992 vzniká další směr aerobiku – step aerobik.

Australský instruktor aerobiku M.Irwin, vytvořil v devadesátých letech dvacátého století systém stavby choreografií.
V devadesátých letech dvacátého století vzniká mnoho dalších cvičení, například cvičení ve vodě nebo na slidech. Kurz instruktor aerobiku z této doby pojímal jako možnost si metodiku vyzkoušet na širší populaci.

V dnšní době má aerobik 3 hlavní směry

  1. Aerobik zaměřený na rozvíjení fyzické zdatnosti
    Jsou zde hodně obsaženy posilovací a strečinkové prvky.
  2. Aerobik směřující k tanci
  3. Aerobik zaměřený k “body and mind”
    Také jsou zde strečinková, relaxační a posilovací prvky.

 

Historie a současnost aerobiku v ČR

V bývalém Československu se brzy uchytila podoba aerobiku jako cvičení s hudbou.
Propagátorkou byla instruktorka aerobiku kurz Helena Jarkovská. Její pojem aerobní gymnastika byl postupně nahrazen termínem džezgymnastika.
Zabývala se moderními cvičeními cvičení s hudbou a s instruktorem aerobiku kurz. V roce 1985 vyšla publikace Aerobní gymnastika. Publikace obsahovala podrobný popis gymnastického
kondičního cvičení při hudbě a s přítomností instruktora aerobiku kurz, zaměřeného na zvyšování vytrvalosti.
V roce 1989 byla hlavní propagátorkou instruktorka aerobiku kurz O. Šípková. Aerobiku velmi pomohly kurzy aerobiku v televizi. O. Šípková byla často vzorem instruktora aerobiku kurz.
V 90. letech minulého století se objevila nová forma cvičení při hudbě -džezgymnastika. Vzniká organizace Sportpropag, která školila cvičitele. Po revuluci v roce 1989 vznikají privátní organizace zabývající se aerobikem. Hlavně fitcentra, která se zabývala kurzy aerobiku instruktory.
O. Šípková se stala mistryní světa v aerobiku – v roce 1997. Dalšími osobnostmi aerobiku byli manželé Huffovi, kteří založili Akademii aerobiku.
Také David Holzer, Vladimír Valouch, a Jakub Strakoš – instruktoři aerobiku a mistři světa.

Historie a současnost

Do roku 1989 vzdělávání již v tomto oboru probíhalo. Vzdělávání: školení aerobiku, kurz instruktor aerobiku, semináře aerobiku tedy probíhalo v rámci tehdejších sportovních organizací . Kurz instruktora aerobiku či osobního trenéra aerobiku tehdy byl akcí nabízenou komerčními organizacemi.
Pojmy instruktor aerobiku kurz, cvičitel aerobiku kurz, učitel aerobiku kurz, osobní trenér aerobiku začali být známé již v době totality v Československu.
S instruktorem aerobiku, tak jak ho známe dnes, se začínáme setkávat v první polovině 90. let., s rozvojem aerobik center. Kurz instruktora aerobiku této školy obohatil o zkušenosti z praxe se svěřenci. Velmi ěasto se jednalo o instruktory aerobiku, kteří v mnoha případech neměli kvalifikaci. Odborná úroveň těchto instruktorů aerobiku byla tedy různá a závislá na konkrétním jedinci. Různé subjekty začali organizovat školení a kurzy pro instruktory aerobiku , na které se mohli účastníci přihlašovat téměř bez omezení. Kvalita byla také u kurzů instruktora aerobiku velice různorodá. Celková úroveň kurzů aerobiku instruktora se celkově zlepšila. Kurz instruktor aerobiku je dnes běžnou součástí vzdělání instruktorů aerobiku. . Kurz instruktor aerobiku této školy chápal jako možnost si techniku vyzkoušet na běžné populaci.

Oblast – Kurz instruktor aerobiku

Důležité je kvalitní vzdělání v dané oblasti. V jiném případě je zde riziko zdravotních problémů. Na kurzech aerobiku je důležité, aby účastníci kurzu aerobiku měli komplexnější náhled na aerobik. Kvalitní instruktor aerobiku by měl znát nejen aerobik, ale i redukční diety a strečinková cvičení.
Kvalitní instruktor aerobiku kurz pro instruktory pojímá jako vzdělání, které si pak nejlépe rozšíří ve vlastní praxi. Opravdu velmi nadprůměrný instruktor aerobiku kurz instruktora aerobiku vnímá jako obohacení v aerobiku. Většinou méně kvalitní instruktor aerobiku kurz pojímá jako formální krok k získání výdělku ve aerobiku byznysu.

Pojďte s naším profesionálním týmem absolvovat kurz instruktora aerobiku.