Během 2 víkendů Vám kurz indoor cycling přinese mnoho potřebných informací o vedení a stavbě hodin. Zasvětí Vás do problematiky ochrany zdraví a první pomoci. Upevníte si zde své praktické dovednosti týkající se správného provádění cvičení.

Tématické vymezení kurzu

Tým BP SPORTU se rozhodl udělat v programech a přístupech na cyklistických trenažérech krok vpřed. Vytvořil nový kurz „Kurz pro instruktory indoor cycling“, který nabízí ještě více různých forem těchto aktivit. Snaží se účastníky naučit zábavně vést lekce a vkusně vybírat doprovodnou hudbu. Lektoři se tedy na tomto kurzu snaží prezentovat vše zajímavé, co lze pro skupinu jezdců pohánějících cyklistické trenažéry a naslouchajících hudbě využít.
Cílem kurzu je vyškolit velmi všestranného instruktora pro lekce na cyklistických trenažérech a prezentovat různé druhy těchto aktivit, které jsou veřejnosti v ČR nabízeny pod různými názvy.

Lektor: Ing. Jana Vejpustková
Ing. Miroslava Křížová

Výstup kurzu

Instruktor indoor cycling BP SPORT- licence (platnost licence je časově neomezená), která úspěšné absolventy opravňuje vést lekce na cyklistických trenažérech s hudbou, které mohou být veřejnosti nabízeny pod různými názvy. Slovní označení těchto aktivit není v ČR pevně ustálené. Na licenci je tak přímo uvedeno, že absolvent je oprávněn vést lekce na cyklistických trenažérech s hudbou. Je tedy univerzální instruktor.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

 

Licenci lze využít pro školská, zájmová a komerční zařízení.
Licenci lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, která vám na vyžádání zašleme. Účast na kurzu není dále nijak omezena.

Program kurzu

Historie, současnost, druhy a formy indoor cycling, snižování hmotnosti prostřednictvím indoor cycling, zdravotní omezení, věková specifika, tvorba tréninkových programů a skladba tréninkové jednotky v indoor cyklistice, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim a redukční diety. Problematika provozu zóny s cyklistickými trenažéry.
Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT.

Termín a místo konání kurzu I.: 4. – 5.4. a 18. – 19.4.2020 v Praze.
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2 víkendových bloků.
Termín a místo konání kurzu II.: 7. – 8.11.2020 a 21. – 22.11.2020 v Praze.
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2 víkendových bloků.

Termín a místo konání kurzu III.: V PRAZE – PO SKONČENÍ OMEZENÍ PROTI KORONAVIRU – na tento podmínečný termín je možné zaslat nezávaznou přihlášku – po časovém upřesnění ji pak potvrdit či zrušit
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.

Pokud vám nevyhovují uvedené termíny (případně nejsou upřesněná data), tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu.
Nemáme konečný termín možnosti podání přihlášek. Po obsazení kurzu instruktora indoor cyclingu se přijímání přihlášek ukončí. Je velmi těžké odhadnout, kdy se školení s největší pravděpodobností obsadí.


Cena:
 4500,- Kč (cena zahrnuje studijní materiál a účastnický poplatek)
Účastníci s trvalým pobytem ve Zlínském, Moravskoslezském kraji a Slovenské Republice získají příspěvek na dopravu.

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zasláním vyplněného formuláře přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o kurzu.

Kontakt a informace:

Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Informace o organizaci a další: – Tel. 420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

Podrobné informace

Využití licence

Licence Instruktor indoor cycling má obecnou platnost. Licenci lze využít ve všech oblastech: V komerční sféře, v neziskových organizacích, ve školství (základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu).
Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora je vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska

Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Podmínky pro účast na kurzu

Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Našeho kurzu se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Tento kurz může absolvovat i osoba mladší 18 let a získá licenci. Licenci lze plně využít až po dovršení 18 let. Pokud vyučuje instruktor s licencí ve věku 15 – 17 let, tak při výuce musí být přítomný další proškolený instruktor starší 18 let, který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky. Takže je možné získat licenci a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor. Toto pravidlo platí i u ostatních druhů licencí.

Naše kurzy jsou také uvedeny na www.eu-dat.cz – databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na www.edu.cz – „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání – zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

Inspirační den Indoor cycling

Výstup:

Osvědčení o absolvování Inspiračního dne, kterým zaměstnavatelům doložíte, že máte zájem na dalším vzdělávání a udržujete si náskok před ostatními kolegy. Toto osvědčení nezastupuje právně platnou licenci „Instruktor Indoor cycling“ jako ze základního kurzu.

Omezení účasti:Každý účastník musí mít platnou licenci pro jízdu na cyklistických trenažérech
Lektor kurzu:Ing. Miroslava Lukášová, Ing. Jana Vejpustková
Místo konání kurzu: Praha, SC YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1 (metro / tram Náměstí Republiky)
Termín konání a čas:  Bude oznámeno
Cena: 690,- Kč

Program a charakteristika akce

Absolvovali jste úspěšně instruktorský kurz a nyní se věnujete svým klientům?
Hledáte další inspiraci nebo návody na to, jak se dají také vést hodiny?
Nebo jste se ještě na instruktorskou dráhu pořádně nepustili a teď byste si chtěli leccos osvěžit?
Pro tyto a jistě i mnohé další účely jsme pro Vás připravili inspirační den!

Vyzkoušíme si společně dvě různé hodiny:
Indoor cycling k hubnutí – aneb aerobní jízda na cyklistických trenažérech s kontrolou tepové frekvence v praxi

Indoor cycling & Therabandy – aneb posílení celého těla na kole a pomocí elastických pásů, hodina na cyklistických trenažérech s procvičením horní části těla za pomoci therabandů

Můžete si na vlastní kůži nejprve z pozice klienta vyzkoušet, co taková hodina znamená.
Uvidíte praktickou ukázku, jak se dají takové specializované lekce vést.
A samozřejmě budeme mít dostatek času na diskuzi, dotazy, vysvětlování…
Přijďte se něco přiučit nebo jen znovu pobýt s kolegy z kurzu.

Další sportovní instruktorská školení a kurzy

Mezi naše indoor aktivity patří: Kurz pro instruktory fitcentra, aerobicu, powerjógy, pilates, indoor cyklistiky. Dále pak kurz instruktora plavání, lezení na umělých stěnách a sebeobrany.
Z letních sportovních aktivit organizujeme kurz pro instruktory kolečkového bruslení, vodní turistiky, skalního lezení a cykloturistiky.
Ze sněžných sportů pořádáme: Kurz instruktora lyžování a snowboardingu.