Kurz instruktor aerobiku Vám poskytne potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti k tomu, aby se z vás stal sebevědomý instruktor aerobiku. Během čtyřdenního školení kurzu instruktor aerobiku(jedná se o dva víkendové semináře) se jako budoucí aerobik instruktor seznámíte s pravidly pro skladbu aerobikové lekce, s tvorbou choreografie, s jednotlivými druhy aerobiku, se základy první pomoci.

Výstup – kurz instruktor aerobiku

Licence Instruktor aerobiku BP SPORT, kterou lze využít v rámci školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově neomezená).
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). S licencí Instruktor aerobiku lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Obsah – kurz instruktor aerobiku

Současnost, historie, formy a druhy aerobiku, specifické metody výuky, skladba hodiny, hudba, choreografie – její stavba a záznam, bezpečnost a právní problematika. Foam rolling, uvolnění, protažení svalů a šlach, prokrvení, regenerace, lymfatický systém. Dále novinky v oblasti kruhového provozu a jeho zásady, použití TRX. BOSU nejlepší přítel při aktivaci HSS, pro menší děti Togu jumper. Flow tonic jako součást kompenzačních cvičení. Osveta: Proč PA(pravidelná aktivita) u dětí je tak důležitá. Ukázka pomůcek na cvičení: Gymstick, Flexi-Bar, BOSU, Togu, Step, Flow tonic, Roller, TRX, Činky Bell.

Organizace – kurz instruktor aerobiku

Lektor: Gabriela Motlová
Místo konání: Praha
Termín konání kurzu I.:4. – 5.4. a 25. – 26.4.2020 v Praze
Jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín konání kurzu II.: 7. – 8.11. a 21. – 22.11.2020 v Praze
Jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.

Pokud Vám nevyhovují uvedené termíny (případně nejsou uvedena přesná data), tak nám prosím napište e-mailovou zprávu o Vašem předběžném zájmu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu.
Nemáme konečný termín možnosti podání přihlášek. Po obsazení kurzu instruktora aerobiku se přijímání přihlášek ukončí. Je velmi těžké odhadnout, kdy se školení s největší pravděpodobností obsadí.

Cena kurzu: 4300 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál)
Účastníci s trvalým pobytem ve Zlínském, Moravskoslezském kraji a Slovenské Republice získají příspěvek na dopravu.

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zasláním vyplněného formuláře přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o kurzu.

Kontakt a informace:

Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Informace o organizaci a další: – Tel. 420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

Rozšiřující kurz instruktora aerobiku

Pokud jste již prošli základním kurzem a obdrželi jste licenci Instruktor aerobiku, máme pro Vás další možnost jak rozšířit své kompetence a obohatit Vámi vedené lekce o nové prvky.

Kurzy BP SPORTU jsou také prezentovány na www.eu-dat.cz – databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na webu www.edu.cz – „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání – zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

Podrobné informace – základní kurz instruktor aerobiku

Využití licence

Na základě absolvování uvedeného kurzu lze vést hodiny ve všech oblastech: Komerční, zájmová a školská zařízení(platnost osvědčení je bez časového omezení). Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). S licencí Instruktor aerobiku lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována. Získání zaměstnání instruktora aerobiku je vždy výsledkem jednání s potenciálním zaměstnavatelem.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska

Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Podmínky pro účast na kurzu instruktor aerobiku

Přijetí do kurzu není vyjma věku nijak omezeno. Kurz může absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá licenci. Osvědčení instruktor aerobiku je možné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let.
Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí aerobik instruktor ve věkovém rozmezí: 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licence, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty. Takže je reálné stát se držitelem licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor aerobiku.

Program pro kurz instruktor aerobiku

Teoretická část
Historie, současnost, druhy a formy v aerobiku, specifické metody výuky v group exercise a zejm.v aerobiku, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, skladba hodiny v aerobiku, hudba a předpovídající informace v aerobiku, choreografie – její stavba a záznam, protahování a posilování, základy fyziologie, základy anatomie, strava a pitný režim, rozbor videozáznamu, škodlivé vlivy pohybových aktivit, svalové disbalance, komunikace a psychologie, instruktor aerobiku a jeho osobnost, právní a bezpečnostní problematika.
Praktická část
Praktické zvládnutí hudby (počítání, držení hudebního oblouku), ovládání předpovídajících informací (verbální i cueing), volbu vhodných specifických metod výuky, tvorbu choreografie a správnou skladbu hodiny podle jejího zaměření.

Praktická a teoretická výuka kurzu instruktor aerobiku se navzájem doplňují. Obsah přednášek na sebe navazuje. Přednášky jsou časovány tak, aby byly dobře zkoordinovány s praktickou výukou.

4 semináře aerobiku v jednom víkendu
DANCE, STEP,DĚTSKÝ a AEROBIK,WORKSHOP BODYSTILING
Více informací vám na vyžádání zašleme.

Podívejte se na historii aerobiku

Jiné sportovní aktivity našeho střediska vzdělávání

Mezi naše letní sportovní kurzy v přírodě patří školení pro instruktory inline bruslení, vodní turistiky, skalního lezení a cykloturistiky.
Školení v přírodě nabízíme i v chladném ročním období a patří mezi ně: Kurz pro instruktory lyžování a snowboardingu.
Také organizujeme indoor sportovní akce jako je: kurz pro instruktory plavání, lezení na umělých stěnách, sebeobrany, fitness, aerobiku, power jógy , pilates a indoor cyclingu.