V našem kurzu pro instruktory inline bruslení získáte znalosti a dovednosti potřebné k vedení kvalitních hodin inline skatingu.

Výstup – kurz instruktor inline bruslení

Výstup nabízeného kurzu: Licence Instruktor inline bruslení BP SPORT, kterou lze využít v rámci školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově neomezená).
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). S licencí Instruktor inline bruslení lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována.
Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Obsah – kurz instruktor inline bruslení

Metodika, technika jízdy a dalších forem inline bruslení. Současnost a historie, formy a druhy inline bruslení. Výstroj a výzbroj, údržba vybavení a bezpečnost. Kurz se nezabývá akrobatickými prvky.

Organizace – kurz instruktor inline bruslení

Lektor: Ústřední lektoři
Termín a místo konání I.: 17. – 19.4.2020 v Praze
Termín a místo konání II.: 5. – 7.6.2020 v Praze
Termín a místo konání III.: 11. – 13.9.2020 v Praze
Tyto termíny jsou na výběr. V případě, že vám časově nevyhovují dané termíny, tak nám prosím zašlete e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu vzápětí po vypsání nového termínu kurzu instruktora inline skatingu.
Nemáme konečný termín možnosti podání přihlášek. Po obsazení kurzu instruktora inline bruslení se přijímání přihlášek ukončí. Je velmi těžké odhadnout, kdy se školení s největší pravděpodobností obsadí.

Cena kurzu: 2500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál)
Účastníci s trvalým pobytem ve Zlínském, Moravskoslezském kraji a Slovenské Republice získají příspěvek na dopravu.

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zasláním vyplněného formuláře přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o kurzu.

Kontakt a informace:

Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Informace o organizaci a další: – Tel. 420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

Kurzy BP SPORTU jsou také prezentovány na www.eu-dat.cz – databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na webu www.edu.cz – „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání – zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

Podrobné informace o kurzu instruktor inline bruslení

Využití licence instruktor inline bruslení (instruktor pro školní inline bruslení)

Na základě absolvování uvedeného kurzu lze vést hodiny ve všech oblastech: Komerční, zájmová a školská zařízení(platnost osvědčení je bez časového omezení). Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). S licencí Instruktor inline bruslení lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována. Získání zaměstnání instruktora inline bruslení je vždy výsledkem jednání s potenciálním zaměstnavatelem.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska

Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Podmínky pro účast na kurzu instruktor inline bruslení

Přijetí do kurzu není vyjma věku nijak omezeno. Kurz instruktor inline skatingu může absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá licenci. Osvědčení instruktor inline bruslení je možné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let.
Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozmezí: 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licenceInstruktor inline bruslení, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty. Takže je reálné stát se držitelem licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor inline skatingu.

Program pro kurz instruktor inline bruslení

Metodika, technika jízdy a dalších forem inline bruslení. Současnost a historie, formy a druhy inline skatingu. Výstroj a výzbroj, údržba vybavení a bezpečnost.
Kurz se nezabývá akrobatickými prvky.

Lektoři
V lektorském týmu BP SPORTU jsou závodníci s bohatými zkušenostmi, kteří mají také praxi v oblasti vedení lekcí inline bruslení pro běžnou veřejnost. Dále disponujeme lektory s bohatou kariérou v oblasti výuky začátečníků a zdokonalování poročilých jezdců.

Jiná školení budoucích instruktorů

Věnujeme se i sportům provozovaným ve fitcentrech a dalších krytých sportovištích v podobě Kurzů pro budoucí instruktory aerobicu, indoor cyklistiky, fitness, power jógy a pilates.
Ze sportovních disciplín  provozovaných v přírodě organizujeme kurz pro instruktory, vodní turistiky, kolečkového bruslení, cyklistiky, lezení na přírodních stěnách a v zimě instruktorské školení snowboardingu a lyžování.
Také školíme  instruktory a instruktorky lezení na umělých stěnách, sebeobrany a plavání.