Semináře kurzu instruktor plavání Vám přinesou informace o metodách výuky plavání, o specifikách různých věkových skupin, o bezpečnosti při hodinách plavání. Budeme se zabývat také technikou plavání a průpravnými cviky, pro její vynikající zvládnutí. Po úspěšném absolvování dvou víkendových školeních kurzu instruktor plavání získáte osvědčení Instruktor plavání BP SPORT.

Výstup – kurz instruktor plavání

Účastníci kurzu instruktor plavání, kteří úspěšně absolvují, obdrží licenci Instruktor plavání BP SPORT, kterou lze využít v rámci školské, zájmové a komerční organizace (platnost osvědčení je časově neomezená).
Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená).
S licencí instruktor plavání lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, které jsou vysvětleny v dalších informacích – níže.
Účast na kurzu není jiným způsobem omezena.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Program –kurz instruktor plavání

Současnost a historie, formy a druhy plavání, metodika výuky plavání, technika plavání, věková specifika a plavání dětí, plavecké průpravy a hry, bezpečnost v plavání.

Organizace – kurz instruktor plavání

Lektor: Mgr. Jiří Filip a Filip Pytel

Termín a místo konání kurzu I.: 15. – 16.5. a 22. – 23.5.2021 v Praze
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.
Termín a místo konání kurzu II.: V PRAZE – PO SKONČENÍ OMEZENÍ PROTI KORONAVIRU – na tento podmínečný termín je možné zaslat nezávaznou přihlášku – po časovém upřesnění ji pak potvrdit či zrušit
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.
Termín a místo konání kurzu III.: VE FRÝDKU-MÍSTKU- PO SKONČENÍ OMEZENÍ PROTI KORONAVIRU – na tento podmínečný termín je možné zaslat nezávaznou přihlášku – po časovém upřesnění ji pak potvrdit či zrušit
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.
Termín a místo konání kurzu IV.: PODZIM 2021 v Praze – bude upřesněno
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.
Termín a místo konání kurzu V.:  PODZIM 2021 ve Frýdku-Místku- bude upřesněno
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.

Pokud Vám nevyhovují uvedené termíny (případně nejsou uvedena přesná data), tak nám prosím napište e-mailovou zprávu o Vašem předběžném zájmu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu.
Nemáme konečný termín možnosti podání přihlášek. Po obsazení kurzu instruktora plavání se přijímání přihlášek ukončí. Je velmi těžké odhadnout, kdy se školení s největší pravděpodobností obsadí.

Cena kurzu: 4000 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek)

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz vyplňte on-line přihlášku
Nejjednodušší způsob jak se přihlásit k jednotlivým kurzům.

nebo zasláním vyplněného formuláře přihlášky e-mailem na adresu kurzinstruktor@gmail.com – přihláška ke stažení zde
Na přihlášce nemusí být razítko vysílající organizace, takže ji lze zaslat e-mailem.
Pokud se zájemce přihlašuje samostatně (bez vysílající organizace), tak se data o vysílající organizaci neuvádějí.
Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před kurzem zaslány pokyny k nástupu a podrobnější informace o kurzu.

Kontakt a informace:

Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Informace o organizaci a další: – Tel. 420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

Kurzy BP SPORTU jsou také prezentovány na www.eu-dat.cz – databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na webu www.edu.cz – „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání – zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

 

Podrobné informace o kurzu instruktor plavání

Využití licence instruktor plavání

Díky osvědčení Instruktor plavání BP SPORT máte mnoho možností uplatnění. Na základě absolvování uvedeného kurzu lze vést hodiny ve všech oblastech: Komerční, zájmová a školská zařízení(platnost osvědčení je bez časového omezení). Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). Získání zaměstnání instruktora plavání je vždy výsledkem jednání s potenciálním zaměstnavatelem.

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska

Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

 

Podmínky účasti v kurzu instruktor plavání

Přijetí do kurzu není krom věku žádným způsobem omezeno. Kurz instruktor plavání může absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získat licenci. Získané osvědčení však bude moci plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let.
Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozmezí 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licence, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty. Takže je reálné stát se držitelem licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor.

Podívejte se na historii plavání

Další kurzy pro budoucí instruktory

Pro vyznavače sportovní turistiky školíme budoucí instruktory vodní turistiky, inline bruslení, cykloturistiky.
Do nabídky sportů pro příznivce hor a skal máme zařazené kurzy pro budoucí instruktory snowboardingu, lyžování, skalního lezení a pro lezce, kteří raději provozují svůj sport pod střechou nabízme kurz instruktora  lezení na umělé stěně.
Pořádáme i kurzy, které jsou více oblíbeny zástupci něžného pohlaví, jako je kurz instruktorů aerobiku,  power yogy a pilates.