Nedílnou součástí Kurzu instruktora vodní turistiky je nácvik a získání znalostí o vodní záchraně. Obsahem této části je zejména: Sebezáchrana – plavání ve vestě v různých vodních terénech, sebezáchrana po převrácení lodě, záchrana ze břehu, upoutaný zachránce, záchrana z lodě. Řešení krizových situací, předvídání a odhalování nebezpečných míst, organizace skupiny, budování jistících stanovišť, hydrologie, ochranné prostředky, záchranné pomůcky a další.