Úspěšní absolventi kurzu instruktora fitness získají osvědčení Instruktor fitness má širokou využitelnost. Licenci lze využít ve všech oblastech: Komerční lekce, cvičení v neziskových organizacích, ve školských zařízeních (střední a základní školy, domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ústavní zařízení). Získání zaměstnání instruktora je vždy výsledkem jednání s potenciálním zaměstnavatelem.

Akreditace MŠMT – naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a v systému DVPP.

Nabídka kurzu instruktora fitness – úvodní stránka
Podmínky pro účast kurzu  pro instruktory fitness
Program kurzu instruktora fitness