Účast na kurzu instruktora sebeobrany je omezena pouze věkem a to hranicí 18 let. Do kurzu se mohou přihlásit i účastníci mladší 18ti let (minimálně 15 let věku). I oni získají po úspěšném absolvování osvědčení instruktor sebeobrany, mohou ho ale plně využít až po dovršení věku 18ti let. Pokud by vyučoval klienty instruktor s licencí ve věkovém rozmezí 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat držitel platné licence, který je starší 18 let. Ten na sebe přebírá právní odpovědnost za dané svěřence. Je tedy reálné stát se držitelem licence ve věkovém rozmezí 15 – 17 let a vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor.

Podrobnější informace o programu Kurzu instruktora sebeobrany
Podrobnější informace o využití licence
Stálý lektor sebeobrany Mgr. Jindřich Petřík
Stálý lektor sebeobrany Mgr. Tomáš Tesař
Stálý lektor sebeobrany Pavel Michale