Teoretická část

Současnost a historie, formy a druhy cvičení ve fitcentru, kondiční a závodní kulturistika, formování přirozené postavy, redukce hmotnosti ve fitnesscentru, kompenzace svalových disbalancí a strečink, pitný režim, strava a redukční diety, doplňky výživy, zdravotní omezení pro sportovní trénink ve fitness centru, negativní důsledky chybného tréninku a věková specifika, cvičení těhotných žen, tréninkové plány pro různé typy svěřenců včetně tréninkových jednotek, zásady posilování a strečinku, bezpečnost a právní problematika, fyziologie a anatomie, problematika provozování fitness centra. Program kurzu instruktora fitness je koncipován tak, aby teoretická a praktická část na sebe navazovali.

Praktická část

Technika a zásady posilování na posilovacích strojích, s činkami a jinými pomůckami, s vlastním tělem ve fitcentru, technika dopomoci a záchrany, používání ochranných pomůcek, technika provádění strečinkových cvičení a cvičení pro nápravu svalových disbalancí, aerobní cvičení. Celý kurz instruktora fitness je zakončen závěrečnou ústní i písemnou zkouškou.

Organizace a pojetí výuky

Praktická a teoretická část školení instruktora fitness se budou během kurzu navzájem doplňovat. Na základě spolupráce jednotlivých lektorů obsah přednášek na sebe v programu navazuje. Teoretické přednášky budou časovány tak, aby byly dobře zkoordinovány s praktickou výukou. Osvojování teoretických poznatků se vedle přednášek a praktické výuky zrealizuje také individuálně.

Pokud to bude charakter praktické výuky kurzu instruktora fitness vyžadovat, tak účastníci budou rozděleni do družstev s vhodným počtem účastníků pro danou aktivitu.
Nabídka kurzu instruktora fitness – úvodní stránka
Podmínky pro účast kurzu  pro instruktory fitness
Využití licence kurzu pro instruktory fitness