Na základě absolvování uvedeného kurzu lze vést hodiny ve všech oblastech: Komerční, zájmová a školská zařízení(platnost osvědčení je bez časového omezení). Pedagogickým pracovníkům na základě úspěšného absolvování uvedeného kurzu vydáváme akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost osvědčení je časově neomezená). S licencí Instruktor skalního lezení lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích – níže. Účast na kurzu není jiným způsobem limitována. Získání zaměstnání instruktora skalního lezení je vždy výsledkem jednání s potenciálním zaměstnavatelem.
Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska – naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Stálý lektor skalního lezení Břetislav Brodský
Podrobnější informace o programu Kurzu instruktora skalního lezení