Teoretická část

Historie, současnost, druhy a formy v skalního lezení, metodika výukového procesu, vedení výuky skalního lezení, technika skalního lezení, různé druhy skalních terénů, technika uzlování, navazování, jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště, výstup po laně, záchrana a bezpečnost, výběr lezeckých cest, obtížnostní stupnice a další důležitá témata této oblasti. Výstroj a výzbroj, doplňky, údržba, kontrola, opravy vybavení a další důležitá témata této oblasti. Techniky, pravidla a materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu.

Praktická část

Metodika výuky, vedení výuky lezení na přírodních stěnách, technika skalního lezení, technika uzlování, navazování, jištění, postupové jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště, práce na stanovišti, výstup po laně, záchrana a bezpečnost.
Základní vstupní dovednosti a znalosti je nezbtytné získat na Kurzu instruktora lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro účast na kurzu instruktora skalního lezení.

Organizace a pojetí výuky

Praktická a teoretická část školení instruktora skalního lezení se budou během kurzu navzájem doplňovat. Na základě spolupráce jednotlivých lektorů obsah přednášek na sebe v programu navazuje. Teoretické přednášky budou časovány tak, aby byly dobře zkoordinovány s praktickou výukou. Osvojování teoretických poznatků se vedle přednášek a praktické výuky zrealizuje také individuálně.

Pokud to bude charakter praktické výuky kurzu instruktora skalního lezení vyžadovat, účastníci budou rozděleni do družstev s vhodným počtem účastníků pro danou aktivitu.

Stálý lektor skalního lezení Břetislav Brodský
Podrobnější informace o využití licence