BRIGÁDA INSTRUKTORA LYŽOVÁNÍ NEBO SNOWBOARDINGU JAKO ZKUŠENOST

Práce učitele lyžování či instruktora snowboardingu je zajímavou, cennou zkušeností a přináší mnoho nepoznaných zážitků. Potkáte spoustu nových a rozmanitých lidí, bezplatně si zajezdíte na lyžích či snowboardu a spojíte to s výdělkem v lyžařské škole, strávíte čas v prostředí krásné horské přírody, což je často přínosná změna od života v „nížinách“ a ve městech. Získáte zkušenosti v komunikaci s různými lidmi, řešíte neočekávané situace, které přináší psychická i fyzická zátěž výuky na klienty i instruktory a další. Mnohdy máte i příležitost zdokonalit své jazykové schopnosti. Práce lyžařského instruktora nebo učitele snowboardingu je vhodná pro studenty nebo lidi, kteří preferují dočasné či nezávazné zaměstnání, chtějí získat nové zkušenosti a zážitky. Také to může být zimní varianta pro sezónní zaměstnance nebo možnost dočasně se odreagovat od všedního života.

OSVĚDČENÍ INSTRUKTORA A PODMÍNKY PRO PRÁCI

Kurz budoucích instruktorů snowboardingu či lyžování

Lyžařské školy většinou požadují od svých instruktorů účast na  Kurzu instruktora lyžování nebo Kurzu instruktora snowboardingu. Je důležité zmínit, že instruktoři lyžování jsou momentálně mnohem žádanější než instruktoři snowboardingu. Některá lyžařská škola pro budoucí zaměstnance nabízí dotovaný Kurz pro instruktory lyžování či Kurz pro instruktory snowboardingu, který podmiňuje odpracováním určitého často vysokého počtu hodin v dané lyžařské škole. Absolvování dotovaného kurzu nelze doporučit, protože jste pak vázáni k jedné lyžařské škole, kde vám následně podmínky nemusejí vyhovovat. Mezi možné nevýhody může patřit málo vyučovacích hodin v jednom dni, parta instruktorů a dalších kolegů, kteří vám nesedí, nevyhovující ubytování a další, co nelze předem odhadnout. Vše může být v pořádku nebo zažijete velké zklamání. Lyžařská škola má v určitých případech pevné vazby na konkrétní školící středisko a trvá na absolvování kurzu instruktora lyžování nebo snowboardingu právě tam. Nicméně lyžařské školy mají často deficit zaměstnanců a nakonec příjímají instruktory proškolené i u jiných akreditovaných vzdělávacích institucí než původně žádaly. Samozřejmě pokud máte zájem o práci u konkrétního zaměstnavatele, musíte vyhovět jeho nárokům, ale nenechte se přesvědčit k jinému školícímu středisku, než jste si pro absolvování instruktorského školení sami vybrali.

Cizojazyčná výuka

Další žádanou a nezbytnou podmínkou je znalost cizího jazyka. Často je požadován jeden nebo více z těchto jazyků:německý, anglický, polský, někdy ruský. Instruktor by měl zvládat komunikaci v základním rozsahu a speciální či odborné lyžařské nebo snowboardové pojmy v dané řeči.

VÝUKA

Kvalita vyučujícího se odvíjí především od znalosti metodiky, která je důležitým předmětem na kurzu pro instruktory lyžování nebo snowboardingu. Především v lyžování a snowboardingu je metodický postup důležitý. Jedná se o cestu, po které vedete svého svěřence k základům snowboardingu či lyžování, případně dále. Čím je váš student pro tento sport méně nadaný, tím snazší cestu metodiky mu musíte v jednotlivých krocích výuky ukázat. Pokud uděláte příliš velký krok, tak vám začátečník zakopne a upadne – např. na snowboardu u méně talentovaného začátečníka, pokud prvním pokusům o oblouk nepředchází dostatečná průprava a dopomoc, jasné pokyny, tak jezdec absolvuje mnoho bolestivých pádů, které ho odradí natolik, že se ke snowboardingu už nevrátí. Stane se, že má instruktor rozdílné informace o metodice z instruktorského kurzu lyžování či snowboardingu a z úvodního proškolení v lyžařské škole. Názorů na metodiku je více, ale také zde může hrát roli snaha provozovatele lyžařské školy výuku klienta prodlužovat, aby zaplatil více hodin.

RIZIKO PRÁVNÍHO POSTIHU

Zdárné zakončení kurzu pro instruktory lyžování či snowboardingu není podmínkou jen pro splnění požadavku zaměstnavatele lyžařské školy, ale má význam i pro samotného absolventa. Tuto povinnost určuje živnostenský zákon. Doporučujeme pro splnění této legislativy, aby licence byla vydána organizací, která je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud není úspěšným absolventem kurzu instruktora lyžování či snowboardingu a držitelem platného osvědčení (omezená platnost) nebo dané osvědčení je vydané organizací, která není držitelem akreditace MŠMT nebo nenaplňuje znění Živnostenského zákona, tak například v případě úrazu klienta je zde riziko právního postihu. Některé lyžařské školy podmiňují přijetí pouze absolvováním vlastního úvodního školení. Pokud konkrétní organizace není sama držitelem akreditace MŠMT, tak dané školení má zpochybnitelnou právní platnost.

ODMĚNY, VÝDAJE INSTRUKTORA A VÝHODY

Odměna

Instruktoři jsou ve většině případů ohodnoceni na základě počtu odučených hodin. Výplata se obvykle pohybuje v rozmezí 130 – 250 Kč za hodinu. Múže se posunout níže i výše nad tuto hranici. Výše mzdy se může lišit podle jazykové vybavenosti, kvality práce, praxe, typu získané licence a provize z prodloužení výuky (pokud si klient u učitele objedná další výuku). Je nezbytné zjistit, zda avizovaná částka je čistá nebo hrubá mzda (daň bývá obvykle 15%). Instruktor lyžování a instruktor snowbaordingu mnohdy nedosáhne na vysoké výdělky. Pobyt na horách s sebou nese jisté náklady, učitelé tohoto sportu jsou placeni od hodiny a práce v lyařské škole nebývá stále dostatek (je to spíše nárazové). Větší výdělky mohou přinést výjimečné lyžařské školy nebo nezávislá práce instruktora v lyžařské či snowboardové škole, což není příliš časté.

Pracovní vytíženost v různých termínech

Přínosná může být informace od jiných cvičitelů z daného střediska, jak bývá konkrétní lyžařská škola vytížena s ohledem na obvyklý počet instruktorů lyžování a snowboardingu. Dostatek pracovní příležitosti je také velmi ovlivněn termínem a samozřejmě množstvím přítomných instruktorů lyžování a snowboardingu, mezi které se objednané lekce rozdělují (dělí se tedy počtem lektorů). Nejvytíženějším obdobím jsou zejména vánoční prázdniny a jarní prázdniny jednotlivých regionů. Znatelný vliv mají pražské prázdniny. Praha je ve středu republiky a je zde mnoho lidí s vysokými příjmy, kteří si kurzy a školy zaplatí. Význam mají také prázdniny častých klientů škol ze zahraničí, v tomto případě s jedná o prázdniny v různých oblastech Polska, Německa, Holandska, Ruska a další. Počet zájemců o výuku snowboardingu či lyžování ovlivňují i další dny volna a pracovního klidu.

Výdaje

Nezbytné je počítat s náklady na práci instruktora lyžování či snowboardingu, které přináší pobyt na horách a s předstihem se informovat.
Skipas výuku a volné ježdění mimo vyučovací lekce většinou nabízí zdarma majitel lyžařské školy.
Ubytování bývá většinou poskytnuto za dotovanou cenu, výjimečně zdarma.
Strava: V ideálním případě učitelé mají nárok na zvýhodněné stravenky. Při kalkulaci výdajů vás potěší případná možnost využití kuchyňky. Vybavená kuchyně bývá příjemnější a praktičtější než přenosný vařič, který vám zabere místo v zavazadle.
Jízdné: Také je důležité započítat náklady na dopravu. Naplánujte si, jak často se budete vracet domů či do lyžařské nebo snowboardové školy. Co umožňuje dopravní spojení do konkrétního střediska.
Výzbroj a výstroj: Při práci instruktora lyžování se opotřebovává vybavení, které má pochopitelně omezenou životnost. Výhodou může být možnost zapůjčit si pro výuku vybavení v půjčovně lyžařské školy. Instruktoři obvykle dostanou zimní oblečení. Někdy získáte možnost nákupu nových lyží s výraznou slevou. Výrazná sleva na servis vybavení také najde uplatnění.

SPOKOJENOST INSTRUKTORA

Vlastnosti instruktora

Výuka lyžování a snowboardingu vyžaduje trpělivost, zodpovědnost, příjemné a zdvořilé vystupování, komunikativnost a vyrovnanou osobnost. Ne zcela každý člověk disponuje těmito vlastnostmi v potřebné míře. Častými svěřenci instruktorů v lyžařských školách bývají děti v předškolním, mladším a starším školním věku a předpokladem vaší a jejich spokojenosti je váš pozitivní vztah k dětem. Někteří instruktoři pracují v dětské školce, což je uzavřený park, kde vyučují ty nejmenší. Ostatní učí na sjezdovce.

Nadbytek lyžování nebo snowboardingu

Mnoho lidí k sezónní brigádě v lyžařské škole přivede velký zájem o lyžování nebo snowboarding. Člověk se těchto sportů tady může přesytit. Pokud instruktor lyžování nebo snowboardingu absolvuje příliš mnoho hodin výuky, tak je s lyží či snowboardu unaven a už na tento sport nemá takovou náladu jako dříve. I s tím je třeba počítat. Někteří instruktoři, kteří mají tyto sporty jako vášeň, řeší tento problém tak, že si najdou jinou práci v zimním středisku.

Výuka lyžování či snowboardingu

Jak již bylo zmíněno, po lyžařských instruktorech je výrazně vyšší poptávka než po instruktorech snowboardingu. Při rozhodování jsou však důležité vaše zkušenosti a vztah k dané disciplíně. Někteří vyučují na lyžích a ve volném čase jezdí na snowboardu nebo naopak. Jeden sport mají spíše jako práci a druhý jako zábavu. U výuky snowboardingu je daleko užší rozsah věku. Většina klientů se pohybuje ve věkovém rozmezí 6 až 35 let. Zájem o výuku snowboardingu mají i jiné věkové skupiny, ale v menší míře než je uvedená věková skupina.

Parta

Dá se říci, že důležitější než vysoká mzda a nízké náklady na pobyt v zimním středisku je vaše spokojenost. Tu nejvíce může ovlivnit dobrý či špatný kolektiv instruktorů lyžování či snowboardingu, jiných zaměstnanců lyžařské školy včetně nadřízených a dalších lidí, se kterými se budete často setkávat. Pokud máte možnost, zkuste se s nimi předem seznámit.

Lyžařský areál

Zimní středisko by se vám mělo líbit a mělo odpovídat vašim lyžařským či snowboardovým nárokům na sjezdovky, případně volný terén, snowpark a další.

Ubytování

Místo, kde také strávíte hodně času, je ubytování. Oceníte tedy jeho odpovídající kvalitu, přiměřený počet spolubydlících na pokoji, možnost využití kuchyňky, nedalekou vzdálenost do místa výuky a do dalších potřebných míst. Ubytování nelze srovnávat s luxusní dovolenou, protože možnosti zaměstnavatelů pro brigádníky lyžařské školy jsou omezené, ale nemělo by to být tak, že jediným příjemným a vytopeným prostorem je místní restaurace. Na tyto podmínky je vhodné zeptat se zaměstnanců z lyžařské školy a jejího okolí.

Volný čas

Pobyt na horách v kolektivu mladých lidí často přináší bujarý noční život po celodenní práci v lyžařské škole. Úměrná zábava patří k životu, ale všeho s mírou. Maminku vyučovaného dítěte asi nenadchnete, když z vás ucítí vůni předešlého večírku. Je také třeba si uvědomovat právní a lidskou zodpovědnost za klienta. Čas strávený na horách často vybízí k přehnanému volnomyšlenkářství. Udržujte si nadhled a berte tyto zážitky jako příjemnou zkušenost, ale ne jako směr.

Kurz pro instruktory lyžování
Kurz pro instruktory snowboardingu